เรียกดูตามชื่อ

นำทางไปยังเว็บไซต์โดยไม่มี URL

คุณสามารถป้อนชื่อของเว็บไซต์ลงในแถบที่อยู่ของ IE หากคุณไม่ทราบที่อยู่หรือ URL ของเว็บไซต์นั้น ตัวอย่างเช่น พิมพ์ oxford university Toolbar จะรู้ว่าต้องเปิด หน้าแรกของ University of Oxford Toolbar จะแสดงผลการค้นหาของ Google ที่ตรงที่สุด ถ้า Toolbar ไม่คุ้นเคยกับเว็บไซต์ที่คุณกำลังค้นหา

เปิดหรือปิดใช้งานการเรียกดูตามชื่อ

  1. คลิกไอคอนเครื่องมือ เครื่องมือ ของ Toolbar
  2. บนแท็บ ทั่วไป เลือก (หรือยกเลิกการเลือก) ช่องทำเครื่องหมาย "เรียกดูตามชื่อในแถบที่อยู่" เรียกดูตามชื่อ
  3. คลิกบันทึก

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ใน IE8 ขึ้นไป

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม