Sự cố khi gỡ cài đặt Thanh công cụ

Nếu bạn không thể gỡ cài đặt Thanh công cụ, trước tiên hãy cài đặt phiên bản mới nhất để thay thế bất kỳ tệp Thanh công cụ nào bị thiếu. Để tải xuống phiên bản mới nhất, truy cập trang chủ Thanh công cụ và nhấp Cài đặt Thanh công cụ của Google. Khi đó, bạn có thể gỡ cài đặt bằng cách làm theo các bước trong bài viết trên Trung tâm trợ giúp này.