Thanh công cụ biến mất

Nếu bạn đã cài đặt Thanh công cụ của Google mà không thấy hoặc thanh công đột nhiên biến mất, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau:

Bước 1: Bật tiện ích bổ sung

 1. Nhấp vào menu Công cụ của Internet Explorer hoặc nhấn vào Alt+T trên bàn phím của bạn.
 2. Chọn Quản lý gắn thêm.
 3. Chọn Kích hoạt cho Thanh công cụ của Google, Trình trợ giúp Thanh công cụ của Google và BHO trình thông báo Thanh công cụ của Google. Lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy BHO trình thông báo của Google nếu sử dụng Internet Explorer 7 hoặc 8.
 4. Nhấp Đóng.
 5. Nhìn xem Thanh công cụ giờ đây đã hiển thị chưa.
 6. Nếu bạn vẫn không thấy Thanh công cụ, hãy thử bước 2 dưới đây.

Bước 2: Bật Thanh công cụ trong menu "Xem"

 1. Nhấp vào menu Xem của Internet Explorer hoặc nhấn Alt+V trên bàn phím.
 2. Chọn Thanh công cụ.
 3. Nếu Thanh công cụ của Google chưa có dấu kiểm bên cạnh, hãy chọn Thanh công cụ của Google.
 4. Nhìn xem Thanh công cụ giờ đây đã hiển thị chưa.
 5. Nếu bạn vẫn không thấy Thanh công cụ, hãy thử bước 3 dưới đây.

Bước 3: Đặt lại cài đặt Internet Explorer

Quan trọng: Các bước sau có thể ảnh hưởng đến nhiều cài đặt khác trong Internet Explorer như cài đặt bảo mật và quyền riêng tư cũng như thông tin tự động điền.

 1. Nhấp vào menu Công cụ của Internet Explorer hoặc nhấn vào Alt+T trên bàn phím của bạn.
 2. Chọn Tùy chọn Internet.
 3. Trên tab Chuyên sâu, nhấp vào Đặt lại.
 4. Đảm bảo bạn hiểu cách máy tính của mình sẽ bị ảnh hưởng bằng cách đọc văn bản trên trang này.
 5. Chọn hộp kiểm "Xóa bỏ các thiết đặt cá nhân".
 6. Nhấp vào Đặt lại.
 7. Nếu bạn vẫn không thấy Thanh công cụ, hãy thử bước 4 dưới đây.

Bước 4: Cài đặt lại Thanh công cụ

 1. Cài đặt lại Thanh công cụ.
 2. Nếu bạn vẫn không thấy Thanh công cụ, hãy thử làm lại 4 bước đã nêu trong bài viết này.
Bài viết này có hữu ích không?