Panel s nástrojmi zmizol

Ak ste už Panel s nástrojmi nainštalovali, ale nezobrazuje sa, skúste problém vyriešiť pomocou krokov na riešenie problémov nižšie. Ak sa pomocou niektorého z krokov podarí problém vyriešiť, nasledujúce kroky už nie je potrebné vykonať. Máte s inštaláciou Panela s nástrojmi problémy?

Krok 1: Povoľte doplnky

 1. Kliknite v prehliadači Internet Explorer na ponuku Nástroje alebo stlačte klávesovú skratku Alt-T.
 2. Kliknite na možnosť Spravovať doplnky.
 3. Ak sú Panel s nástrojmi Google, funkcia Google Toolbar Helper alebo Google Toolbar Notifier BHO zakázané, vyberte jednotlivé doplnky a kliknite na tlačidlo Povoliť. Poznámka: funkcia Google Notifier BHO je viditeľná len pre používateľov, ktorí používajú prehliadač Internet Explorer 7 a 8.
 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Krok 2: Povoľte Panel s nástrojmi v ponuke Zobraziť

 1. Kliknite v prehliadači Internet Explorer na ponuku Zobraziť alebo stlačte klávesovú skratku Alt-V.
 2. Vyberte možnosť Panely s nástrojmi.
 3. Ak Panel s nástrojmi Google nemá vedľa seba značku začiarknutia, začiarknite políčko Panel s nástrojmi Google.

Krok 3: Obnovte nastavenia prehliadača Internet Explorer

 1. Kliknite v prehliadači Internet Explorer na ponuku Nástroje alebo stlačte klávesovú skratku Alt-T.
 2. Vyberte položku Možnosti siete Internet.
 3. Na karte Rozšírené kliknite na tlačidlo Obnoviť.
 4. Začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenia.
 5. Kliknite na tlačidlo Obnoviť.
 6. Ak sa Panel s nástrojmi stále nezobrazuje, skúste pomocou vyššie uvedených krokov opätovne povoliť doplnky a Panel s nástrojmi.