Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Gỡ cài đặt Thanh công cụ của Google

Cách gỡ cài đặt Thanh công cụ của Google:

  1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh Cài đặt Cài đặt
  2. Chọn Gỡ cài đặt.
  3. Nhấp OK.

Gỡ cài đặt Thanh công cụ sử dụng Bảng điều khiển:

  1. Nhấp vào Menu Khởi động Windows.
  2. Chọn Bảng điều khiển.
  3. Nhấp đúp vào Chương trình và tính năng > Thanh công cụ của Google dành cho IE.
  4. Nhấp vào Gỡ cài đặt.

Lưu ý: Bạn có thể phải liên hệ với quản trị viên của mình để gỡ cài đặt Thanh công cụ khỏi máy tính cơ quan hoặc trường học.

Nếu bạn gặp khó khăn khi gỡ cài đặt Thanh công cụ của Google, hãy cài đặt phiên bản mới nhất trước khi thử lại.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?