Gỡ cài đặt Thanh công cụ của Google

Để gỡ cài đặt từ Thanh công cụ

  1. Nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh biểu tượng cờ lê cờ lê trên Thanh công cụ.
  2. Chọn Gỡ cài đặt từ trình đơn thả xuống.
  3. Nhấp OK.

Để gỡ cài đặt từ Thêm hoặc xóa chương trình trong Bảng điều khiển

  1. Nhấp vào nút trình đơn Bắt đầu của Windows.
  2. Chọn Bảng điều khiển.
  3. Nhấp đúp vào Chương trình và tính năng.
  4. Nhấp đúp vào Thanh công cụ của Google dành cho IE.

Kiểm soát tài khoản người dùng Windows có thể xuất hiện và yêu cầu bạn cho phép gỡ cài đặt. Nếu bạn không có các đặc quyền quản trị trên máy tính, vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Bạn gặp sự cố khi gỡ cài đặt? Xem mẹo gỡ rối của chúng tôi.