Gỡ cài đặt Thanh công cụ của Google

Dưới đây là cách gỡ cài đặt Thanh công cụ:

  1. Bên phải Thanh công cụ, nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh biểu tượng cờ lê
  2. Chọn Gỡ cài đặt từ menu thả xuống.
  3. Nhấp vào OK.

Nếu các hướng dẫn trên không có tác dụng, bạn cũng có thể gỡ cài đặt Thanh công cụ bằng Thêm hoặc xóa chương trình trong Bảng điều khiển:

  1. Nhấp vào menu Start của Windows.
  2. Chọn Control Panel.
  3. Nhấp đúp vào Programs and Features.
  4. Nhấp đúp vào Thanh công cụ của Google dành cho IE.
  5. Nhấp vào Uninstall.

Lưu ý: Kiểm soát tài khoản người dùng Windows có thể xuất hiện và yêu cầu bạn cho phép gỡ cài đặt. Nếu điều đó xảy ra và bạn không có quyền quản trị viên (ví dụ: tại nơi làm việc) thì bạn có thể phải liên hệ với người hoặc bộ phận quản lý máy tính và công nghệ.

Nếu Thanh công cụ không gỡ cài đặt

Nếu gặp sự cố khi gỡ cài đặt Thanh công cụ của Google, trước tiên bạn có thể phải cài đặt phiên bản mới nhất. Bạn phải thực hiện thao tác này vì việc cập nhật lên phiên bản mới nhất sẽ thay thế các tệp Thanh công cụ bị thiếu gây ra sự cố khi gỡ cài đặt.

Bài viết này có hữu ích không?