ถอนการติดตั้ง Google Toolbar

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Toolbar ได้โดยทำดังนี้

  1. บนด้านขวาของ Toolbar คลิกลูกศรลงถัดจากไอคอนเครื่องมือ
  2. เลือกถอนการติดตั้ง จากเมนูแบบเลื่อนลง
  3. คลิกตกลง

หากการดำเนินการด้านบนไม่สำเร็จ คุณยังสามารถยกเลิกการติดตั้ง Toolbar โดยใช้แผงควบคุม "เพิ่มหรือนำโปรแกรมออก"

  1. คลิกเมนูเริ่มต้นของ Windows
  2. เลือกแผงควบคุม
  3. ดับเบิลคลิกโปรแกรมและคุณลักษณะ
  4. ดับเบิลคลิก Google Toolbar สำหรับ IE
  5. คลิกถอนการติดตั้ง

หมายเหตุ: การควบคุมบัญชีผู้ใช้ของ Windows อาจปรากฏขึ้นและขอสิทธิ์ในการถอนการติดตั้ง หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและคุณไม่มีสิทธิ์ในการดูแลระบบ (เช่น ในที่ทำงาน) คุณอาจต้องติดต่อบุคคลหรือแผนกที่จัดการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี

หากไม่สามารถถอนการติดตั้ง Toolbar

หากคุณประสบปัญหาในการถอนการติดตั้ง Google Toolbar ก่อนอื่นคุณอาจต้องติดตั้งเวอร์ชันล่าสุด เนื่องจากการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดจะแทนที่ไฟล์ Toolbar ที่หายไปที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับขั้นตอนการถอนการติดตั้ง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม