ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ถอนการติดตั้ง Google Toolbar

วิธีถอนการติดตั้ง Google Toolbar

  1. บน Toolbar ให้คลิกลูกศรชี้ลงซึ่งอยู่ถัดจากการตั้งค่า 
  2. เลือกถอนการติดตั้ง
  3. คลิกตกลง

ถอนการติดตั้ง Toolbar โดยใช้แผงควบคุม

  1. คลิกเมนูเริ่มต้นของ Windows
  2. เลือกแผงควบคุม
  3. ดับเบิลคลิกโปรแกรมและคุณลักษณะ > Google Toolbar สำหรับ IE
  4. คลิกถอนการติดตั้ง

หมายเหตุ: คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อถอนการติดตั้ง Toolbar จากคอมพิวเตอร์ที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

หากมีปัญหาในการถอนการติดตั้ง Google Toolbar โปรดติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะลองใหม่อีกครั้ง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม