ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ถอนการติดตั้ง Google Toolbar

วิธีถอนการติดตั้ง Google Toolbar

  1. บน Toolbar ให้คลิกลูกศรชี้ลงซึ่งอยู่ถัดจากการตั้งค่า การตั้งค่า
  2. เลือกถอนการติดตั้ง
  3. คลิกตกลง

ถอนการติดตั้ง Toolbar โดยใช้แผงควบคุม

  1. คลิกเมนูเริ่มต้นของ Windows
  2. เลือกแผงควบคุม
  3. ดับเบิลคลิกโปรแกรมและคุณลักษณะ > Google Toolbar สำหรับ IE
  4. คลิกถอนการติดตั้ง

หมายเหตุ: คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อถอนการติดตั้ง Toolbar จากคอมพิวเตอร์ที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

หากมีปัญหาในการถอนการติดตั้ง Google Toolbar โปรดติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะลองใหม่อีกครั้ง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม