ถอนการติดตั้ง Google Toolbar

หากต้องการถอนการติดตั้งจาก Toolbar

  1. คลิกลูกศรลงถัดจากไอคอนเครื่องมือ เครื่องมือ ของ Toolbar
  2. เลือก ถอนการติดตั้ง จากเมนูแบบเลื่อนลง
  3. คลิก ตกลง

หากต้องการถอนการติดตั้งจากแผงควบคุมในส่วนเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกของคอมพิวเตอร์

  1. คลิกปุ่มเมนู Start ของ Windows
  2. เลือก Control Panel
  3. ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ
  4. ดับเบิลคลิกที่ Google Toolbar สำหรับ IE

การควบคุมบัญชีผู้ใช้ของ Windows อาจปรากฏขึ้นและขออนุญาตจากคุณเพื่อถอนการติดตั้ง หากคุณไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในคอมพิวเตอร์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการถอนการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

หากพบปัญหาในการถอนการติดตั้ง ให้ดูเคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา