Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Google Toolbar verwijderen

U kunt Google Toolbar als volgt verwijderen:

  1. Klik in uw Toolbar op de pijl-omlaag naast Instellingen Instellingen
  2. Selecteer Verwijderen.
  3. Klik op OK.

Google Toolbar verwijderen via het configuratiescherm:

  1. Klik op het menu Start van Windows.
  2. Selecteer Configuratiescherm.
  3. Dubbelklik op Programma's en onderdelen > Google Toolbar voor IE.
  4. Klik op Verwijderen.

Opmerking: Als u Google Toolbar van een werk- of schoolcomputer wilt verwijderen, moet u mogelijk contact opnemen met uw beheerder.

Als u problemen ondervindt met het verwijderen van Google Toolbar, installeer dan de nieuwste versie en probeer het vervolgens opnieuw.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?