Cài đặt Thanh công cụ của Google

Những điều bạn cần khi bắt đầu

Để cài đặt Thanh công cụ của Google, bạn sẽ cần: 

  • Internet Explorer (IE) 6+
  • Windows XP, Vista hoặc 7+

Thanh công cụ của Google có thể không hoạt động với các phiên bản không chính thức (như phiên bản đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc phiên bản ứng cử viên phát hành sớm) của Internet Explorer hoặc Windows.

Bạn đang sử dụng Firefox? Thanh công cụ của Google không còn hỗ trợ trình duyệt Firefox nữa.

Cài đặt Thanh công cụ của Google

  1. Truy cập trang chủ Thanh công cụ.
  2. Nhấp vào Tải xuống Thanh công cụ của Google để cài đặt Thanh công cụ của Google dành cho IE.
  3. Bạn sẽ thấy Điều khoản dịch vụChính sách bảo mật. Để đồng ý, nhấp vào Chấp nhận và cài đặt.
  4. Khi hoàn tất cài đặt, Thanh công cụ sẽ xuất hiện ở đầu cửa sổ IE mới.

Tìm hiểu cách bắt đầu với Thanh công cụ.

Khắc phục sự cố

Nếu Kiểm soát tài khoản người dùng Windows xuất hiện

Khi bạn đang cài đặt, Kiểm soát tài khoản người dùng Windows có thể xuất hiện và yêu cầu bạn cho phép cài đặt. Nếu không có quyền quản trị (ví dụ: tại nơi làm việc của bạn), bạn cần phải yêu cầu quản trị viên hệ thống trợ giúp. Đây là người hoặc bộ phận phụ trách việc quản lý máy tính và CNTT.

Các sự cố khác khi cài đặt

Khắc phục sự cố khi cài đặt Thanh công cụ.

Bài viết này có hữu ích không?