Cài đặt Thanh công cụ của Google

Mẹo: Xem Hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các tính năng trong Thanh công cụ. Bạn gặp sự cố khi cài đặt? Xem mẹo gỡ rối của chúng tôi.

  1. Truy cập Trang chủ thanh công cụ .
  2. Nhấp vào Tải xuống Thanh công cụ của Google để cài đặt Thanh công cụ của Google dành cho IE.
  3. Nếu bạn đồng ý với Điều khoản của Dịch vụ Chính sách bảo mật, hãy nhấp vào Đồng ý và Cài đặt.

Kiểm soát tài khoản người dùng Windows có thể xuất hiện và yêu cầu bạn cho phép cài đặt. Nếu bạn không có các đặc quyền quản trị trên máy tính, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để hoàn tất cài đặt.

Sau khi Thanh công cụ hoàn tất cài đặt, Thanh công cụ này sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của cửa sổ Internet Explorer mới.