Chặn cửa sổ bật lên, đánh dấu trang các trang và điền vào biểu mẫu

Với Thanh công cụ, bạn có thể chặn hoặc xem cửa sổ bật lên, đánh dấu trang các trang yêu thích trên Tài khoản Google của mình và lưu thông tin để điền nhanh vào biểu mẫu.

Chặn hoặc xem cửa sổ bật lên

 1. Trên Thanh công cụ, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
 2. Nhấp vào Công cụ.
  • Để chặn cửa sổ bật lên, chọn hộp bên cạnh "Trình chặn cửa sổ bật lên".
  • Để xem cửa sổ bật lên, bỏ chọn hộp bên cạnh "Trình chặn cửa sổ bật lên".
 3. Nhấp vào Lưu.
Xem cửa sổ bật lên cho một trang cụ thể
 1. Chuyển đến trang.
 2. Trên Thanh công cụ, nhấp vào Trình chặn cửa sổ bật lên Cửa sổ bật lên bị chặn.
 3. Trong thanh công cụ, bạn sẽ thấy Cửa sổ bật lên được cho phép Cửa sổ bật lên được cho phép. Để dừng cửa sổ bật lên cho trang này một lần nữa, nhấp vào cửa sổ bật lên đó.
Xem trang web bạn cho phép cửa sổ bật lên
 1. Trên Thanh công cụ, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
 2. Nhấp vào Công cụ.
 3. Bên cạnh "Trình chặn cửa sổ bật lên", nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Để xóa trang web khỏi danh sách này, chọn trang rồi nhấp vào Xóa trang web.

Tự động điền vào biểu mẫu

Bạn có thể lưu thông tin cá nhân của mình để điền nhanh vào các biểu mẫu. Để giữ an toàn thông tin của bạn, hãy điền vào các biểu mẫu chỉ trên các trang mà bạn tin tưởng.

Bước 1: Tạo hồ sơ Tự động điền
 1. Trên Thanh công cụ, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Tự động điền.
 3. Chọn Tự động điền Tự động điền.
 4. Nhấp vào Thêm hồ sơ mới.
 5. Điền thông tin của bạn và nhấp vào Lưu.
 6. Tùy chọn: Nếu bạn muốn xóa thông tin cá nhân của mình, nhấp vào Xóa bên cạnh hồ sơ đã lưu của bạn.
Bước 2: Điền vào biểu mẫu
 1. Tùy chọn: Để chọn thông tin sẽ cung cấp từ nhiều hồ sơ, nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống bên cạnh "Tự động điền".
 2. Để xem thông tin hồ sơ của bạn, trỏ vào hồ sơ hoặc Tự động điền Tự động điền
 3. Để điền vào biểu mẫu, nhấp vào Tự động điền Tự động điền.

Đánh dấu trang các trang ưa thích của bạn

Nếu có Tài khoản Google, bạn có thể lưu các trang và truy cập các trang đó bằng Thanh công cụ của Google hoặc Google Chrome. Tìm hiểu cách tạo Tài khoản Google.

Bước 1: Bật dấu trang
 1. Trên Thanh công cụ, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
 2. Nhấp vào Công cụ.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh "Dấu trang".
 4. Nhấp vào Lưu.
Bước 2: Đánh dấu trang một trang
 • Để đánh dấu trang một trang, chuyển đến Thanh công cụ của bạn và nhấp vào Dấu trang Dấu trang. Nếu được hỏi, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 • Để xem dấu trang của bạn, bên cạnh "Dấu trang", nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?