ตัวป้องกันป๊อปอัป

หน้าต่างป๊อปอัปอาจขัดจังหวะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ แต่ตัวป้องกันป๊อปอัปของ Toolbar จะปิดกั้นป๊อปอัปที่ไม่เป็นที่ต้องการมากที่สุดไม่ให้ก่อความรำคาญอีกในขณะที่ยังคงอนุญาตให้ป๊อปอัพที่คุณต้องการจริงๆ เปิดขึ้นได้ ลองพูดข้อความนี้เร็วๆ สามครั้ง

เปิดหรือปิดใช้งานตัวป้องกันป็อปอัป

  1. คลิกไอคอนเครื่องมือ เครื่องมือ ของ Toolbar
  2. ที่แท็บ เครื่องมือ ให้เลือก (หรือยกเลิกการเลือก) ช่องทำเครื่องหมาย "ตัวป้องกันป๊อปอัป" ตัวป้องกันป๊อปอัป
  3. คลิก บันทึก

อนุญาตให้มีป๊อปอัป

หากต้องการอนุญาตป๊อปอัป คุณก็เพียงแค่คลิกปุ่ม ตัวป้องกันป๊อปอัป ของ Toolbar เท่านั้น ไอคอนของปุ่มควรเปลี่ยนจาก "ป้องกันป๊อปอัป" ป้องกันป๊อปอัป เป็น "อนุญาตป๊อปอัป" อนุญาตป๊อปอัป เมื่อคุณอนุญาตป๊อปอัพในเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง ตัวป้องกันป็อปอัปจะเพิ่มเว็บไซต์นั้นลงในรายการที่ได้รับอนุญาต "ไซต์ที่ได้รับอนุญาต"

ดูรายการ "ไซต์ที่ได้รับอนุญาต"

  1. คลิกไอคอนเครื่องมือ เครื่องมือ ของ Toolbar
  2. ที่แท็บ เครื่องมือ ให้คลิกลิงก์ แก้ไข ที่อยู่ถัดจากช่องทำเครื่องหมาย "ตัวป้องกันป๊อปอัป"

หากคุณยังคงไม่สามารถเปิดป๊อปอัปหลังจากคลิกปุ่ม ตัวป้องกันป๊อปอัป แล้ว ให้ตรวจสอบว่า IE และซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณไม่ได้ป้องกันการเปิดป๊อปอัป

รีเซ็ตการนับของตัวป้องกันป็อปอัป

คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของปุ่ม ตัวป้องกันป๊อปอัป แล้วเลือก รีเซ็ตการนับ