บล็อกป๊อปอัป บุ๊กมาร์กหน้าเว็บ และกรอกฟอร์ม

เมื่อใช้ Toolbar คุณจะสามารถบล็อกหรือดูป๊อปอัป บุ๊กมาร์กหน้าที่ชื่นชอบไว้ในบัญชี Google ตลอดจนบันทึกข้อมูลเพื่อให้กรอกฟอร์มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

บล็อกหรือดูป๊อปอัป

 1. คลิก "ตัวเลือก" ตัวเลือก บน Toolbar
 2. คลิกเครื่องมือ
  • หากต้องการบล็อกป๊อปอัป ให้ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "ตัวบล็อกป๊อปอัป"
  • หากต้องการดูป๊อปอัป ให้ยกเลิกการเลือกในช่องถัดจาก "ตัวบล็อกป๊อปอัป"
 3. คลิกบันทึก
ดูป๊อปอัปสำหรับหน้าใดหน้าหนึ่ง
 1. ไปที่หน้าที่ต้องการ
 2. คลิกตัวบล็อกป๊อปอัป ป๊อปอัปถูกบล็อก บน Toolbar
 3. คุณจะเห็น "ป๊อปอัปที่อนุญาต" อนุญาตให้แสดงป๊อปอัป ใน Toolbar หากต้องการบล็อกป๊อปอัปสำหรับหน้านี้อีกครั้ง ให้คลิกไอคอนดังกล่าว
ดูหน้าเว็บที่คุณอนุญาตป๊อปอัป
 1. คลิก "ตัวเลือก" ตัวเลือก บน Toolbar
 2. คลิก "เครื่องมือ"
 3. ถัดจาก "ตัวบล็อกป๊อปอัป" ให้คลิกแก้ไข
 4. หากต้องการนำหน้าเว็บออกจากรายการนี้ ให้เลือกหน้า แล้วคลิกนำเว็บไซต์ออก

กรอกฟอร์มโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อการกรอกฟอร์มที่รวดเร็วได้ โปรดกรอกฟอร์มในหน้าที่คุณไว้วางใจเท่านั้นเพื่อรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรไฟล์ป้อนอัตโนมัติ
 1. คลิก "ตัวเลือก" ตัวเลือก บน Toolbar
 2. คลิกป้อนอัตโนมัติทางด้านซ้าย
 3. เลือก "ป้อนอัตโนมัติ" ป้อนอัตโนมัติ
 4. คลิกเพิ่มโปรไฟล์ใหม่
 5. กรอกข้อมูล แล้วคลิกบันทึก
 6. ไม่บังคับ: หากคุณต้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลออก ให้คลิกนำออก ถัดจากโปรไฟล์ที่บันทึกไว้
ขั้นตอนที่ 2: กรอกฟอร์ม
 1. ไม่บังคับ: หากต้องการเลือกข้อมูลที่จะแสดงจากหลายโปรไฟล์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้าง "ป้อนอัตโนมัติ"
 2. หากต้องการดูข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ ให้ชี้ที่โปรไฟล์หรือป้อนอัตโนมัติ ป้อนอัตโนมัติ
 3. หากต้องการกรอกฟอร์ม ให้คลิก "ป้อนอัตโนมัติ" ป้อนอัตโนมัติ

บุ๊กมาร์กหน้าเว็บที่คุณชื่นชอบ

หากคุณมีบัญชี Google คุณก็สามารถบันทึกหน้าเว็บไว้และเข้าชมหน้าดังกล่าวด้วย Google Toolbar หรือ Google Chrome เรียนรู้วิธีสร้างบัญชี Google

ขั้นตอนที่ 1: เปิดบุ๊กมาร์ก
 1. คลิก "ตัวเลือก" ตัวเลือก บน Toolbar
 2. คลิกเครื่องมือ
 3. เลือกช่องข้าง "บุ๊กมาร์ก"
 4. คลิกบันทึก
ขั้นตอนที่ 2: บุ๊กมาร์กหน้า
 • หากต้องการบุ๊กมาร์กหน้าเว็บ ให้ไปที่ Toolbar แล้วคลิก "บุ๊กมาร์ก" บุ๊กมาร์ก หากระบบถาม ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 • หากต้องการดูบุ๊กมาร์ก ข้างๆ "บุ๊กมาร์ก" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร