บล็อกหรืออนุญาตป๊อปอัปโดยใช้ Google Toolbar

บน Internet Explorer คุณสามารถดาวน์โหลด Google Toolbar เพื่อบล็อกหรืออนุญาตหน้าต่างป๊อปอัปบนเว็บไซต์ได้

บล็อกหรืออนุญาตป๊อปอัป

เมื่อคุณได้ดาวน์โหลด Google Toolbar บน Internet Explorer คุณสามารถบล็อกหรืออนุญาตป๊อปอัปได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ที่ด้านขวาของ Toolbar ให้คลิกเครื่องมือ
  2. ไปยังแท็บเครื่องมือ
  3. หากต้องการบล็อกป๊อปอัป ให้ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "ตัวบล็อกป๊อปอัป" หากต้องการอนุญาตป๊อปอัป ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "ตัวบล็อกป๊อปอัป"
  4. คลิกบันทึก

หากไม่พบไอคอนเครื่องมือ โปรดตรวจสอบคุณมี Google Toolbar สำหรับ Internet Explorer

อนุญาตป๊อปอัปสำหรับไซต์ที่เฉพาะเจาะจง

แม้ว่าคุณจะเปิดตัวบล็อกป๊อปอัปอยู่ คุณยังคงสามารถอนุญาตป๊อปอัปจากเว็บไซต์ที่คุณเลือกได้

  1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการจะอนุญาตป๊อปอัป
  2. ใน Toolbar ให้คลิกปุ่ม "ตัวบล็อกป๊อปอัป" ไอคอนของปุ่มจะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงว่ามีการอนุญาตป๊อปอัปนั้นแล้ว

ตัวบล็อกป๊อปอัปจะบันทึกเว็บไซต์ไปยังรายการ "ไซต์ที่อนุญาต" โดยอัตโนมัติเพื่อการเรียกดูในอนาคต

หากต้องการย้อนกลับไปบล็อกป๊อปอัปสำหรับไซต์นั้น ให้คลิกปุ่มตัวบล็อกป๊อปอัปอีกครั้ง ไอคอนจะเปลี่ยนกลับไปเป็นดังเดิมเพื่อแสดงว่ามีการบล็อกป๊อปอัปนั้นแล้ว

ดูรายการ "ไซต์ที่อนุญาต"

"ไซต์ที่อนุญาต" เป็นไซต์ที่ Toolbar บันทึกไว้ทุกๆ ครั้งที่คุณอนุญาตป๊อปอัปขณะท่องเว็บ หากไซต์อยู่ในรายการไซต์ที่อนุญาต คุณจะสามารถเห็นป๊อปอัปของไซต์นั้นเสมอแม้ว่าคุณจะเปิดตัวบล็อกป๊อปอัปอยู่ก็ตาม

หากต้องการดูรายการไซต์ที่อนุญาต ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ที่ด้านขวาของ Toolbar ให้คลิกเครื่องมือ
  2. ไปยังแท็บเครื่องมือ
  3. คลิกลิงก์แก้ไขถัดจากช่องทำเครื่องหมาย “ตัวบล็อกป๊อปอัป"

คุณจะพบรายการไซต์ในช่อง "ไซต์ที่อนุญาต" หากต้องการนำไซต์ออกจากรายการนี้ ให้เลือกไซต์และคลิกนำไซต์ออก

Allow pop-ups on a specific site (0:33)

Show pop-up windows using the Pop-up blocker button

บทความนี้มีประโยชน์ไหม