Blockera eller tillåt popupfönster med Google Verktygsfält

Du kan hämta Google Verktygsfält till Internet Explorer om du vill blockera eller tillåta popupfönster på webbplatser.

Blockera eller tillåt popupfönster

När du har hämtat Google Verktygsfält till Internet Explorer kan du blockera eller tillåta popupfönster:

  1. På höger sida av verktygsfältet klickar du på skiftnyckeln
  2. Öppna fliken Verktyg.
  3. Om du vill blockera popupfönster markerar du rutan bredvid Popup-blockerare. Om du vill tillåta popupfönster avmarkerar du rutan bredvid Popup-blockerare.
  4. Klicka på Spara.

Ser du inte skiftnyckeln? Kontrollera att du har Google Verktygsfält för Internet Explorer.

Tillåt popupfönster för en viss webbplats

Även om du har aktiverat popup-blockeraren kan du tillåta popupfönster från sådana webbplatser som du väljer.

  1. Besök webbplatsen där du vill tillåta popupfönster.
  2. I verktygsfältet klickar du på knappen Popup-blockerare . Knappens ikon ska ändras så att den visar att popupfönster är tillåtna .

Popup-blockeraren sparar automatiskt webbplatsen till en lista över tillåtna webbplatser för framtida surf.

Om du vill återgå till att förhindra popupfönster på webbplatsen klickar du en gång till på popup-blockerarknappen. Ikonen ska ändras igen så att den visar att popupfönster blockeras.

Visa din lista över tillåtna webbplatser

Tillåtna webbplatser är de webbplatser som Verktygsfält sparar automatiskt varje gång du tillåter ett popupfönster när du surfar. Om en webbplats finns på din tillåtna lista kan du alltid se popupfönster från den även om popup-blockeraren är aktiverad.

Så här visar du din lista över tillåtna webbplatser:

  1. På höger sida av verktygsfältet klickar du på skiftnyckeln
  2. Öppna fliken Verktyg.
  3. Klicka på länken Redigera bredvid kryssrutan Popup-blockerare.

Du kan se listan över webbplatser i rutan Tillåtna webbplatser. Om du vill ta bort en webbplats från listan markerar du webbplatsen och klickar på Ta bort webbplats.

Allow pop-ups on a specific site (0:33)

Show pop-up windows using the Pop-up blocker button