Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Zrýchlenie prehliadania pomocou Automatického dopĺňania, nástrojov a nastavení

Pomocou týchto nástrojov môžete zjednodušiť prehliadanie webu.

Automatické dopĺňanie webových formulárov

Po vytvorení profilu Automatického dopĺňania bude vypĺňanie webových formulárov jednoduchšie.

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia
 2. Vľavo kliknite na položku Automatické dopĺňanie.
 3. Začiarknite možnosť Automatické dopĺňanie 
 4. Kliknite na položku Pridať nový profil.
 5. Vyplňte svoje údaje a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete automaticky vyplniť webový formulár, kliknite na Paneli s nástrojmi na možnosť Automatické dopĺňanie 

Ak máte viac ako jeden profil:

 1. Kliknite na šípku vedľa Automatického dopĺňania.
 2. Vyberte profil, ktorý chcete použiť.

Umiestnením kurzora myši na tlačidlo Automatické dopĺňanie na Paneli s nástrojmi zobrazíte ukážku údajov webového formulára. Môžete tiež ukázať na jeden zo svojich profilov v rozbaľovacom tlačidle Automatické dopĺňanie.

Ak chcete zaistiť bezpečnosť svojich informácií, používajte Automatické dopĺňanie iba na webových stránkach, ktorým dôverujete.

Zmena hesla Automatického dopĺňania

Ak chcete chrániť svoje osobné údaje, môžete Automatické dopĺňanie zabezpečiť heslom.

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia
 2. Vľavo kliknite na položku Automatické dopĺňanie .
 3. V časti Kreditné karty kliknite na možnosť Zabudli ste heslo.
 4. Vymažte údaje kliknutím na tlačidlo Áno.
 5. Vedľa kreditnej karty, ktorú chcete použiť, kliknite na možnosť Upraviť.
 6. Upravte číslo kreditnej karty.
 7. Začiarknite políčko Vyžadovať heslo na prístup k informáciám o kreditnej karte.
 8. Vytvorte nové heslo.
 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vypnutie Automatického dopĺňania

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia
 2. Kliknite na kartu Automatické dopĺňanie.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Automatické dopĺňanie 

Ak chcete Automatické dopĺňanie znova zapnúť, prejdite späť do predchádzajúcej ponuky a políčko Automatické dopĺňanie  znova začiarknite.

Ak chcete odstrániť svoje osobné informácie, kliknite na tlačidlo Odstrániť vedľa uložených profilov.
Rýchlejšie prechádzanie na obľúbené webové stránky

Ak chcete rýchlo navštevovať svoje obľúbené webové stránky, vytvorte si skratky pomocou Záložiek v Paneli s nástrojmi.

 • Záložky sú uložené vo vašom účte Google.
 • Ak máte záložky v prehliadači Internet Explorer, môžete ich importovať do nástroja Záložky.

Zapnutie Záložiek

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia
 2. Kliknite na položku Nástroje.
 3. Začiarknite políčko Záložky .
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete Záložky vypnúť, prejdite späť do predchádzajúcej ponuky a začiarknutie políčka Záložky  zrušte.

Pridanie záložky

 1. Prejdite na webovú stránku, ktorú chcete uložiť ako záložku.
 2. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Záložky 
 3. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do účtu Google.

Zobrazenie záložiek

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Záložky .
 2. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka s vašimi záložkami.

Spravovanie záložiek

Import záložiek prehliadača Internet Explorer do Záložiek Google

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Prihlásiť sa.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Kliknite na tlačidlo rozbaľovacej ponuky vedľa možnosti Záložky .
 4. Vyberte možnosť Importovať obľúbené položky programu Internet Explorer.
 5. Vyberte záložky, ktoré chcete importovať.
 6. Kliknite na tlačidlo Importovať.

 

Blokovanie automaticky otváraných okien

Ak chcete blokovať automaticky otvárané okná, postupujte takto:

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť NastaveniaNastavenia
 2. Kliknite na položku Nástroje.
 3. Začiarknite políčko Služba blokovania automaticky otváraných okien.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete automaticky otvárané okná povoliť, začiarknutie políčka Služba blokovania automaticky otváraných okien zrušte.

Povolenie automaticky otváraných okien pre konkrétnu webovú stránku

Na webových stránkach, ktoré si zvolíte, môžete povoliť automaticky otvárané okná.

 1. Navštívte webovú stránku, pre ktorú chcete povoliť automaticky otvárané okná.
 2. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Blokovanie automaticky otváraných okien .
 3. Ikona tlačidla sa zmení, aby označovala, že sú automaticky otvárané okná povolené .

Funkcia Blokovanie automaticky otváraných okien si uloží nastavenia pre túto webovú stránku pre budúce prehliadanie.

Ak chcete blokovať automaticky otvárané okná, kliknite znova na tlačidlo Blokovanie automaticky otváraných okien.

Zobrazenie webových stránok, na ktorých ste povolili automaticky otvárané okná

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia
 2. Kliknite na položku Nástroje.
 3. Vedľa položky Služba blokovania automaticky otváraných okien kliknite na možnosť Upraviť.

Ak chcete zo zoznamu nejakú webovú stránku odstrániť, vyberte ju a kliknite na možnosť Odstrániť stránky.

Allow pop-ups on a specific site (0:33)

Show pop-up windows using the Pop-up blocker button

Blokovanie automaticky otváraných okien v prehliadači Chrome.

Zobrazenie dôležitosti stránky

Pomocou hodnotenia PageRank môžete zobraziť dôležitosť stránky. Toto hodnotenie vychádza z počtu a kvality odkazov vedúcich na príslušnú stránku. Čím vyššie je hodnotenie stránky, tým vyššie bude uvedená vo výsledkoch vyhľadávania.  

Zapnutie funkcie PageRank

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia
 2. Kliknite na položky Ochrana osobných údajov > Rozšírené funkcie.
 3. Začiarknite políčko PageRank .
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete funkciu PageRank vypnúť, prejdite späť do predchádzajúcej ponuky a začiarknutie políčka PageRank  zrušte.

Zobrazenie dôležitosti stránky

 1. Otvorte stránku, ktorú chcete skontrolovať.
 2. Na Paneli s nástrojmi ukážte kurzorom myši na tlačidlo PageRank .
 3. Zobrazí sa popis obsahujúci skóre PageRank.
Miestne vyhľadávanie

Pomocou funkcie Moja poloha môžete získať miestne výsledky vyhľadávania. Ak napríklad svoju polohu zdieľate s webovými stránkami, ktoré majú recenzie reštaurácií, môžu tieto stránky zobraziť recenzie reštaurácií vo vašom okolí.

Zapnutie funkcie Moja poloha

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia.
 2. Kliknite na položku Nástroje.
 3. Začiarknite políčko Moja poloha.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete funkciu Moja poloha vypnúť, prejdite späť do predchádzajúcej ponuky a začiarknutie políčka Moja poloha zrušte.

Svoju polohu môžete tiež zdieľať:

 1. Navštívte Mapy Google.
 2. Nad posúvačom lupy kliknite na možnosť Moja poloha.
 3. Ak chcete Mapám Google povoliť používať vašu polohu, kliknite na možnosť Povoliť.

Vypnutie funkcie Moja poloha pre konkrétne webové stránky

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia.
 2. Kliknite na položku Nástroje.
 3. Vedľa položky Moja poloha kliknite na možnosť Upraviť.
 4. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete zo zoznamu odstrániť.
 5. Kliknite na tlačidlo Odstrániť webové stránky.

Ak chcete webovým stránkam povoliť používať vašu polohu bez požiadania o povolenie, kliknite na položky Možnosti pre tieto stránky > Vždy povoliť.

Poznámka: Presnosť a pokrytie sa budú líšiť v závislosti od polohy.
Zrýchlenie otvárania webových stránok

Načítanie webových stránok môžete zrýchliť zapnutím funkcie predbežného načítania:

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia.
 2. Kliknite na možnosť Ochrana osobných údajov.
 3. Začiarknite políčko Povoliť funkciu predbežného načítania na rýchlejšie načítanie stránok.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Ak chcete predbežné načítanie vypnúť, prejdite späť do predchádzajúcej ponuky a začiarknutie políčka Povoliť funkciu predbežného načítania na rýchlejšie načítanie stránok zrušte.