Zezwalanie na wyskakujące okienka lub ich blokowanie w pasku narzędzi Google Toolbar

W Internet Explorerze możesz pobrać Google Toolbar, by zezwalać na wyskakujące okienka na stronach lub je blokować.

Zezwalanie na wyskakujące okienka lub ich blokowanie

Gdy w Internet Explorerze pobierzesz Google Toolbar, możesz zezwolić na wyskakujące okienka lub je zablokować:

  1. Kliknij klucz w prawej części paska Toolbar.
  2. Otwórz kartę Narzędzia.
  3. Aby zablokować wyskakujące okienka, zaznacz pole „Blokowanie okien pop-up”. Aby na nie zezwolić, usuń zaznaczenie tego pola.
  4. Kliknij Zapisz.

Nie widzisz klucza? Upewnij się, że masz Google Toolbar do Internet Explorera.

Zezwalanie na wyskakujące okienka w konkretnej witrynie

Nawet jeśli masz włączone blokowanie wyskakujących okienek, wciąż możesz zezwolić na pokazywanie ich w wybranych witrynach.

  1. Otwórz witrynę, w której chcesz widzieć wyskakujące okienka.
  2. Na pasku Toolbar kliknij przycisk blokowania wyskakujących okienek . Ikona przycisku zmieni się na , informując, że wyskakujące okienka mogą się pojawiać.

Funkcja blokowania wyskakujących okienek automatycznie zapisuje witrynę na liście „dozwolonych witryn”, by stosować to ustawienie w przyszłości.

Aby znowu zablokować wyskakujące okienka w tej witrynie, powtórnie kliknij przycisk funkcji. Ikona zmieni się z powrotem, informując o blokowaniu wyskakujących okienek.

Przeglądanie listy dozwolonych witryn

Dozwolone witryny to witryny, które Toolbar zapisuje automatycznie, gdy podczas przeglądania internetu zezwolisz na wyświetlanie wyskakujących okienek. Jeśli witryna jest na liście dozwolonych, wyskakujące okienka pojawiają się w niej nawet przy włączonej funkcji blokowania.

Aby zobaczyć listę dozwolonych witryn:

  1. Kliknij klucz w prawej części paska Toolbar.
  2. Otwórz kartę Narzędzia.
  3. Kliknij link Edytuj obok pola wyboru „Blokowanie okien pop-up”.

Zobaczysz listę witryn w polu „Witryny posiadające zezwolenie”. Aby usunąć witrynę z listy, wybierz ją i kliknij Usuń witrynę.

Allow pop-ups on a specific site (0:33)

Show pop-up windows using the Pop-up blocker button

Czy ten artykuł był pomocny?