Pop-ups toestaan of blokkeren met Google Toolbar

In Internet Explorer kunt u Google Toolbar downloaden om pop-upvensters op websites toe te staan of te blokkeren.

Pop-ups toestaan of blokkeren

Zodra u Google Toolbar heeft gedownload in Internet Explorer, kunt u pop-ups toestaan of blokkeren:

  1. Klik op het moersleutelpictogram aan de rechterkant van de Toolbar.
  2. Ga naar het tabblad Extra.
  3. Als u pop-ups wilt blokkeren, vinkt u het selectievakje naast 'Pop-ups blokkeren' aan. Als u pop-ups wilt toestaan, verwijdert u het vinkje naast 'Pop-ups blokkeren'.
  4. Klik op Opslaan.

Wordt er geen moersleutel weergegeven? Controleer of u Google Toolbar voor Internet Explorer heeft.

Pop-ups voor een specifieke site toestaan

Zelfs wanneer u de functie voor het blokkeren van pop-upvensters heeft ingeschakeld, kunt u nog altijd pop-ups toestaan voor websites waarvan u deze vensters wel wilt weergeven.

  1. Ga naar de site waarvoor u pop-ups wilt toestaan.
  2. Klik in de Toolbar op de knop 'Pop-ups blokkeren' . Het pictogram van de knop verandert en moet aangeven dat pop-ups zijn toegestaan .

De website wordt voor toekomstige sessies automatisch door Pop-ups blokkeren opgeslagen in een lijst met toegestane site.

Als u de pop-ups voor deze site later weer wilt blokkeren, klikt u nogmaals op de knop 'Pop-ups blokkeren'. Het pictogram moet nu weer aangeven dat de pop-upvensters worden geblokkeerd.

De lijst met toegestane sites bekijken

'Toegestane sites' zijn de sites die automatisch door Toolbar worden opgeslagen wanneer u tijdens het browsen een pop-upvenster toestaat. Als een site voorkomt op uw lijst met toegestane sites, worden de pop-ups van deze site altijd weergegeven, zelfs wanneer Pop-ups blokkeren is ingeschakeld.

Uw lijst met toegestane sites bekijken:

  1. Klik op het moersleutelpictogram aan de rechterkant van de Toolbar.
  2. Ga naar het tabblad Extra.
  3. Klik op de link Bewerken naast het selectievakje 'Pop-ups blokkeren'.

De lijst met sites wordt weergegeven in het vak 'Toegestane sites'. Als u een site van de lijst wilt verwijderen, selecteert u de site en klikt u op Site verwijderen.

Allow pop-ups on a specific site (0:33)

Show pop-up windows using the Pop-up blocker button

Was dit artikel nuttig?