Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Upotreba automatskog popunjavanja, alata i postavki za brže pregledavanje

Ti alati olakšavaju pregledavanje weba.

Automatsko popunjavanje web-obrazaca

Izradite profil za automatsko popunjavanje da biste jednostavno popunjavali web-obrasce.

 1. Na Alatnoj traci kliknite Postavke Postavke
 2. Na lijevoj strani kliknite Automatsko popunjavanje.
 3. Označite Automatsko popunjavanje 
 4. Kliknite Dodaj novi profil.
 5. Unesite podatke i kliknite Spremi.

Da biste automatski ispunili web-obrazac, na Alatnoj traci kliknite Automatsko popunjavanje

Ako imate više profila:

 1. Kliknite strelicu pored Automatskog popunjavanja.
 2. Odaberite profil koji želite upotrijebiti.

Da biste pregledali podatke web-obrasca, usmjerite pokazivač na Automatsko popunjavanje na Alatnoj traci. A možete ga usmjeriti i na neki od svojih profila na padajućem izborniku Automatsko popunjavanje.

Radi zaštite svojih podataka Automatsko popunjavanje upotrebljavajte samo na web-lokacijama koje smatrate pouzdanima.

Promjena zaporke za Automatsko popunjavanje

Da biste zaštitili svoje osobne podatke, možete izraditi zaporku za upotrebu Automatskog popunjavanja.

 1. Na Alatnoj traci kliknite Postavke Postavke
 2. Na lijevoj strani kliknite Automatsko popunjavanje .
 3. U odjeljku Kreditne kartice kliknite Zaboravljena zaporka.
 4. Kliknite Da da biste izbrisali podatke.
 5. Pokraj kreditne kartice koju želite upotrijebiti kliknite Uredi.
 6. Uredite broj kreditne kartice.
 7. Označite opciju Zahtijevaj zaporku za pristup podacima o kreditnoj kartici.
 8. Unesite novu zaporku.
 9. Kliknite Spremi.

Isključivanje Automatskog popunjavanja

 1. Na Alatnoj traci kliknite Postavke Postavke
 2. Kliknite Automatsko popunjavanje.
 3. Poništite opciju Automatsko popunjavanje

Da biste ponovo uključili Automatsko popunjavanje, slijedite prethodne upute i označite Automatsko popunjavanje.

Ako želite ukloniti svoje osobne podatke, kliknite Ukloni pored spremljenih profila.
Brže otvaranje omiljenih web-stranica

Da biste brže otvarali svoje omiljene web-stranice, izradite prečace pomoću Oznaka na Google alatnoj traci.

 • Oznake se spremaju na vaš Google račun.
 • Ako imate oznake u Internet Exploreru, možete ih uvesti u alat Oznake.

Uključivanje Oznaka

 1. Na Alatnoj traci kliknite Postavke Postavke
 2. Kliknite Alati.
 3. Označite Oznake.
 4. Kliknite Spremi.

Da biste isključili Oznake, slijedite prethodne korake i isključite Oznake.

Dodavanje oznake

 1. Otvorite web-stranicu koju želite označiti.
 2. Na Alatnoj traci kliknite Oznake 
 3. Ako je potrebno, prijavite se na Google račun.

Prikaz oznaka

 1. Na Alatnoj traci kliknite Oznake.
 2. Pojavit će se padajući izbornik s popisom oznaka.

Saznajte kako upravljati oznakama.

Uvoz oznaka Internet Explorera u Google oznake

 1. Na Alatnoj traci kliknite Prijava.
 2. Prijavite se na Google račun.
 3. Kliknite padajući gumb pored Oznaka .
 4. Odaberite Uvoz IE favorita.
 5. Odaberite oznake koje želite uvesti.
 6. Kliknite Uvezi.

 

Blokiranje skočnih prozora

Skočne prozore možete blokirati:

 1. Na Alatnoj traci kliknite Postavke Postavke
 2. Kliknite Alati.
 3. Označite opciju Blokada skočnih prozora.
 4. Kliknite Spremi.

Da biste omogućili skočne prozore, poništite opciju Blokada skočnih prozora.

Omogućivanje skočnih prozora za određene web-stranice

Možete dopustiti skočne prozore s web-stranica koje odaberete.

 1. Otvorite web-stranicu na kojoj želite omogućiti skočne prozore.
 2. Na Alatnoj traci kliknite Blokada skočnih prozora.
 3. Ikona će se promijeniti i prikazivati da su skočni prozori dopušteni .

Blokada skočnih prozora spremit će vaše postavke za tu web-stranicu za buduće pregledavanje.

Da biste blokirali skočne prozore, ponovno kliknite Blokadu skočnih prozora.

Prikaz web-stranica na kojima ste dopustili skočne prozore

 1. Na Alatnoj traci kliknite Postavke Postavke
 2. Kliknite Alati.
 3. Pored Blokade skočnih prozora kliknite Uredi.

Da biste uklonili određenu web-stranicu s tog popisa, odaberite je i kliknite Ukloni web-lokaciju.

Allow pop-ups on a specific site (0:33)

Show pop-up windows using the Pop-up blocker button

Saznajte kako blokirati skočne prozore u Chromeu.

Provjeravanje važnosti stranice

Važnost stranice možete utvrditi pomoću PageRanka. Ona se mjeri prema broju i kvaliteti dolaznih veza. Što je stranica bolje rangirana, to se nalazi više na popisu rezultata pretraživanja.  

Uključivanje PageRanka

 1. Na Alatnoj traci kliknite Postavke Postavke
 2. Kliknite Privatnost > Poboljšane značajke.
 3. Označite PageRank .
 4. Kliknite Spremi.

Da biste isključili PageRank, slijedite prethodne upute i poništite PageRank.

Provjeravanje važnosti stranice

 1. Otvorite stranicu koju želite provjeriti.
 2. Na Alatnoj traci usmjerite pokazivač na PageRank .
 3. Pojavit će se opis s rezultatom PageRanka.
Lokalno pretraživanje

Značajka Moja lokacija omogućuje vam prikaz lokalnih rezultata pretraživanja. Na primjer, ako dijelite svoju lokaciju s nekom web-lokacijom za ocjenjivanje restorana, ta vam web-lokacija može prikazati recenzije restorana u vašoj blizini.

Uključivanje Moje lokacije

 1. Na Alatnoj traci kliknite Postavke Postavke.
 2. Kliknite Alati.
 3. Označite opciju Moja lokacija.
 4. Kliknite Spremi.

Da biste isključili Moju lokaciju, slijedite iste upute i poništite opciju Moja lokacija.

Svoju lokaciju možete i dijeliti:

 1. Otvorite Google karte.
 2. Iznad klizača za zumiranje kliknite Moja lokacija.
 3. Da biste Google kartama dopustili upotrebu svoje lokacije, kliknite Dopusti.

Isključivanje Moje lokacije za određenu web-lokaciju

 1. Na Alatnoj traci kliknite Postavke Postavke.
 2. Kliknite Alati.
 3. Pored opcije Moja lokacija kliknite Uredi.
 4. Odaberite web-stranicu koju želite ukloniti s popisa.
 5. Kliknite Ukloni web-lokaciju.

Da biste web-lokaciji dopustili upotrebu svoje lokacije bez traženja dopuštenja, kliknite Opcije za tu web-lokaciju > Uvijek dopusti.

Napomena: točnost i pokrivenost ovise o lokaciji.
Brže otvaranje web-stranica

Web-stranice se mogu brže učitavati ako uključite "pretpreuzimanje".

 1. Na Alatnoj traci kliknite Postavke Postavke.
 2. Kliknite Privatnost.
 3. Označite opciju Omogući pretpreuzimanje za brže učitavanje web-stranica.
 4. Kliknite Spremi.
Da biste isključili pretpreuzimanje, slijedite prethodne upute i poništite opciju Omogući pretpreuzimanje za brže učitavanje web-stranica.