Blokiranje ili omogućivanje skočnih prozora pomoću Google alatne trake

U Internet Exploreru možete preuzeti Google alatnu traku da biste blokirali ili omogućili skočne prozore na web-lokacijama.

Blokiranje ili omogućivanje skočnih prozora

Kada preuzmete Google alatnu traku u Internet Exploreru, možete blokirati ili omogućiti skočne prozore:

  1. Na desnoj strani Alatne trake kliknite francuski ključ.
  2. Idite na karticu Alati.
  3. Da biste blokirali skočne prozore, potvrdite okvir opcije "Blokada skočnih prozora". Da biste omogućili skočne prozore, poništite potvrdni okvir opcije "Blokada skočnih prozora".
  4. Kliknite Spremi.

Nema francuskog ključa? Provjerite imate li Google alatnu traku za Internet Explorer.

Omogućivanje skočnih prozora za određene web-lokacije

Čak i ako je Blokada skočnih prozora uključena, možete omogućiti skočne prozore za željene web-lokacije.

  1. Otvorite web-lokaciju na kojoj želite omogućiti skočne prozore.
  2. Na Alatnoj traci kliknite gumb Blokade skočnih prozora . Ikona gumba trebala bi se promijeniti i prikazivati da su skočni prozori omogućeni .

Blokada skočnih prozora automatski će spremiti tu web-lokaciju na popis "dopuštenih" za buduće pregledavanje.

Ako poželite opet blokirati skočne prozore za tu web-lokaciju, ponovo kliknite gumb Blokade skočnih prozora. Ikona bi trebala prikazivati da su skočni prozori blokirani.

Prikazivanje popisa "dopuštenih web-lokacija"

"Dopuštene web-lokacije" predstavljaju one web-lokacije koje Alatna traka automatski sprema svaki put kada omogućite skočni prozor prilikom pregledavanja. Ako je neka web-lokacija na popisu dopuštenih, uvijek ćete moći vidjeti njezine skočne prozore, čak i ako je uključena Blokada skočnih prozora.

Da biste vidjeli popis dopuštenih web-lokacija:

  1. Na desnoj strani Alatne trake kliknite francuski ključ.
  2. Idite na karticu Alati.
  3. Kliknite vezu Uredi pored opcije "Blokada skočnih prozora".

U okviru "Dopuštene web-lokacije" prikazat će se popis web-lokacija. Da biste uklonili određenu web-lokaciju s tog popisa, odaberite je i kliknite Ukloni web-lokaciju.

Allow pop-ups on a specific site (0:33)

Show pop-up windows using the Pop-up blocker button