Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Các thực tiễn về bảo mật của Thanh công cụ

Khi sử dụng Thanh công cụ của Google, bạn có thể gửi thông tin tới Google. Thông tin được gửi tùy thuộc vào các tính năng của Thanh công cụ mà bạn sử dụng.  

Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn gửi tới Google hoặc lưu trữ trong tài khoản Google của bạn sẽ được sử dụng và bảo vệ theo Chính sách bảo mật của Google.

Thông tin được gửi bằng các tính năng cơ bản

Một số tính năng của Thanh công cụ được bật theo mặc định. Khi bạn sử dụng các tính năng này, một số thông tin sẽ được gửi.

Thông tin bạn gửi tới Google

Nếu bạn sử dụng Thanh công cụ của Google, Thanh công cụ này sẽ gửi thông tin giới hạn và tiêu chuẩn, bao gồm:

 • Bộ định vị tài nguyên đồng nhất ("URL") của trang web nếu bạn đã bật tính năng tùy chọn
 • Truy vấn tìm kiếm mà bạn muốn thực hiện
 • Địa chỉ IP của máy của bạn
 • Một hoặc nhiều cookie.
 • Số ứng dụng duy nhất không liên quan đến bạn hoặc Tài khoản Google của bạn.

Dữ liệu này được lưu trong nhật ký máy chủ của Google và được bảo vệ theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Lưu ý: Để tắt tính năng gửi URL tới Google và ngăn hiển thị đề xuất:

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt Cài đặt .
 2. Chọn Chung.
 3. Chọn "Cung cấp đề xuất đối với URL không chính xác hoặc không khả dụng"
 4. Nhấp vào Lưu.
Để ngăn Thanh công cụ gửi chữ cái và truy vấn tìm kiếm tới Google, hãy tắt Tìm kiếm và Instant.

Thông tin được gửi bằng tính năng tùy chọn

Một số tính năng của Thanh công cụ là tùy chọn và chỉ gửi dữ liệu tới Google nếu bạn bật các tính năng này.

Nếu bạn đồng bộ hóa Thanh công cụ với Google, bạn sẽ lưu dữ liệu vào Tài khoản Google.

Thông tin tính năng Tự động điền sẽ gửi tới Google

Tự động điền sẽ gửi thông tin về biểu mẫu web.

Tính năng này sẽ không gửi:

 • Thông tin thẻ tín dụng
 • Mọi văn bản bạn nhập vào trường, trừ khi bạn đồng bộ hóa dữ liệu với Tài khoản Google của mình.
Thông tin tính năng Dịch và Kiểm tra chính tả sẽ gửi đi
 • Văn bản bạn chọn để dịch hoặc kiểm tra lỗi chính tả.
Thông tin Vị trí của tôi sẽ gửi đi

Vị trí của tôi sẽ xác định vị trí của bạn dựa vào:

 • Mạng cục bộ của bạn
 • Wi-Fi và/hoặc bộ định tuyến gần nhất

Trang web sẽ yêu cầu bạn cấp quyền để biết vị trí của bạn. Nếu bạn cấp quyền cho trang web, Thanh công cụ sẽ yêu cầu Google cho biết vị trí hiện tại của bạn. Để tìm vị trí của bạn, Thanh công cụ sẽ gửi tới Google:

 • ID phần cứng, như địa chỉ MAC
 • SSID của điểm truy cập Wi-Fi
 • ID phần cứng của bộ định tuyến được kết nối gần nhất
 • Cường độ tín hiệu của điểm truy cập lân cận
Để quản lý danh sách các trang web có thể truy cập vị trí của bạn, sử dụng menu Tùy chọn của Thanh công cụ.
Thông tin PageRank và nút +1 sẽ gửi đi
 • URL của mỗi trang web bạn truy cập
 • Nếu bạn đã sử dụng nút +1 để đề xuất trang web, thông tin này sẽ được ghi lại và lưu vào Tài khoản Google của bạn

Tìm hiểu cách sử dụng nút +1.

Nếu bạn không muốn Thanh công cụ gửi thống kê sử dụng và cấu hình, hãy tắt thống kê sử dụng.

Lưu ý: Hãy nhớ xem lại chính sách bảo mật của bên thứ ba trước khi bạn cài đặt nút tùy chỉnh hoặc tiện ích.

Trang web của bên thứ ba, nút tùy chỉnh và tiện ích mà bạn chọn chia sẻ thông tin và vị trí của mình không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật của Google.

Tìm hiểu về Thanh công cụ của Google.

Tìm hiểu về Chính sách bảo mật của Google.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?