Tính năng bảo mật thanh công cụ

Ngày 1 tháng 3 năm 2012

Chính sách bảo mật của Google mô tả cách thức chúng tôi xử lý thông tin khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm thông tin được cung cấp khi bạn sử dụng Thanh công cụ của Google. Ngoài ra, phần dưới đây mô tả các tính năng cụ thể cho Thanh công cụ của Google. Đôi khi Google sẽ cập nhật thông báo này với thông tin hữu ích cho người dùng của Google mô tả cách tính năng mới hoạt động. Bạn luôn có lựa chọn ngừng sử dụng Thanh công cụ của Google.

Thanh công cụ của Google có một số tính năng cơ bản và chúng tự động hoạt động bất kỳ khi nào bạn sử dụng Thanh công cụ. Những tính năng khác là tùy chọn và chỉ hoạt động cũng như truyền dữ liệu khi bạn chọn bật chúng.

Tính năng cơ bản của Thanh công cụ

 • Bất cứ khi nào bạn sử dụng Thanh công cụ của Google để liên hệ với Google, chẳng hạn như bằng cách gửi truy vấn tìm kiếm đến Google, Thanh công cụ gửi thông tin chuẩn, được giới hạn bao gồm bộ định vị tài nguyên đồng nhất ("URL") của trang web bạn yêu cầu, truy vấn tìm kiếm bạn muốn thực hiện, <địa chỉ IP của máy của bạn và một hoặc nhiều cookie. Dữ liệu này được lưu trong nhật ký máy chủ của Google và được bảo vệ theo Chính sách bảo mật chung của chúng tôi.
 • Thông tin được gửi tới Google trong khi sử dụng các tính năng cơ bản của Thanh công cụ thường không chứa thông tin nhận dạng cá nhân. Tuy nhiên, có thể là dữ liệu thường không chứa thông tin nhận diện cá nhân lại có các thông tin đó trong các trường hợp nhất định. Ví dụ: nếu truy vấn tìm kiếm của bạn chứa thông tin nhận diện cá nhân, chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ của bạn, thì yêu cầu URL được gửi cho Google sẽ chứa thông tin nhận dạng cá nhân này.
 • Nếu bạn điều hướng đến một URL không tồn tại, Thanh công cụ có thể gửi URL đó cho Google để chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy URL bạn đang tìm kiếm. Nếu bạn tắt tùy chọn "Cung cấp đề xuất cho các URL sai hoặc không khả dụng" thông qua cửa sổ Tùy chọn thanh công cụ, thông tin này sẽ không được gửi đến Google và các đề xuất sẽ không được hiển thị.
 • Khi bạn nhập các URL hoặc truy vấn vào hộp tìm kiếm trên Thanh công cụ, các chữ cái bạn nhập được gửi đến Google để tính năng Đề xuất có thể tự động đề xuất các cụm từ tìm kiếm hoặc URL bạn có thể đang tìm và tính năng Instant có thể tự động hiển thị các kết quả cho các tìm kiếm phổ biến bắt đầu bằng các chữ cái đó. Bạn có thể tắt Đề xuấtInstant qua cửa sổ Tùy chọn thanh công cụ; nếu bạn tắt Đề xuất, những chữ cái này sẽ không được gửi đến Google, các đề xuất sẽ không được hiển thị và tính năng Instant sẽ tự động bị tắt. Bạn có thể tắt tính năng Instant trong khi bật Đề xuất; tuy nhiên, chữ cái bạn nhập trong hộp tìm kiếm trên Thanh công cụ sẽ vẫn được gửi đến Google nếu bạn không tắt Đề xuất.
 • Thanh công cụ của Google bao gồm một hoặc nhiều số ứng dụng duy nhất không liên quan đến bạn hoặc tài khoản Google của bạn. Các số này được gửi đến Google khi bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt Thanh công cụ của Google, khi Thanh công cụ của Google liên hệ với máy chủ của chúng tôi theo định kỳ (ví dụ: để yêu cầu cập nhật tự động phần mềm) và cùng với số liệu thống kê sử dụng trên Thanh công cụ (nếu được bật).

Tính năng tùy chọn của Thanh công cụ

 • Thanh công cụ của Google cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ và tính năng khác của Google; các tính năng này lưu trữ dữ liệu trên Google cùng với Tài khoản Google của bạn. Chính sách bảo mật của Google (hoặc Chính sách bảo mật cụ thể của bất kỳ Dịch vụ của Google nào) kiểm soát việc bạn sử dụng các dịch vụ của Google thông qua Thanh công cụ của Google.
 • Nếu bạn bật tính năng đồng bộ hóa Thanh công cụ, một tính năng tùy chọn lưu trữ thông tin cài đặt trình duyệt và Thanh công cụ của bạn thông qua Google (bao gồm thông tin Tự động điền nếu bạn bật Tự động điền), thông tin này sẽ được lưu trữ cùng với tài khoản Google của bạn.
 • Nếu bạn bật tính năng Tự động điền tùy chọn, một tính năng tự động hoàn tất biểu mẫu web cho bạn, Thanh công cụ sẽ gửi đến Google thông tin có giới hạn về cấu trúc các trang chứa biểu mẫu web và thông tin như sắp xếp biểu mẫu để chúng tôi có thể cải tiến dịch vụ Tự động điền cho trang đó. Dù thông tin mà Thanh công cụ gửi đi có thể bao gồm thông tin bạn đã nhập vào biểu mẫu nhưng nội dung thực mà bạn nhập vào các trường sẽ không được gửi đến Google trừ khi bạn chọn lưu dữ liệu đó với tài khoản của mình bằng cách sử dụng tính năng Đồng bộ hóa thanh công cụ.
 • Lịch sử web trong thanh công cụ này không còn được hỗ trợ và không có thông tin Lịch sử Web của Google mới được ghi nhận từ Thanh công cụ của Google. Tìm hiểu cách loại bỏ các mục đã lưu thông qua Thanh công cụ khỏi Lịch sử Web của Google của bạn
 • Một số tính năng cũng có thể gửi dữ liệu đến Google vào thời điểm sử dụng. Ví dụ: DịchKiểm tra lỗi chính tả hoạt động bằng cách gửi văn bản bạn chọn để được dịch hoặc kiểm tra lỗi chính tả tới Google. Nếu bạn đã bật các tính năng nâng cao (như được mô tả dưới đây), việc sử dụng tính năng Dịch cũng sẽ gửi URL của trang cần dịch trở lại Google.
 • Tính năng Vị trí của tôi cho phép Thanh công cụ xác định vị trí gần đúng dựa trên thông tin mạng cục bộ của bạn, bao gồm các chi tiết về các điểm truy cập WiFi gần đó và/hoặc bộ định tuyến gần nhất được kết nối với máy tính của bạn và chia sẻ vị trí đó với các trang web bạn chọn. Các trang web muốn truy cập vào vị trí của bạn phải yêu cầu sự cho phép của bạn, mà bạn có thể cấp quyền hay từ chối.
  • Nếu bạn bật tính năng Vị trí của tôi bằng cách cấp quyền cho các trang web truy cập vị trí, Thanh công cụ sẽ định kỳ gửi truy vấn tới Google về vị trí hiện tại của bạn. Để xác định vị trí của bạn, Thanh công cụ sẽ gửi đến Google các ID phần cứng (ví dụ: các địa chỉ MAC) và các SSID của các điểm truy cập WiFi mà máy tính của bạn nhìn thấy, ID phần cứng (ví dụ: địa chỉ MAC) của bộ định tuyến được kết nối gần nhất cũng như cường độ tín hiệu của các điểm truy cập gần đó. Nếu bạn tắt tính năng Vị trí của tôi, thông tin này sẽ không được gửi.
  • Các URL hoặc thông tin khác về các trang web mà bạn chia sẻ vị trí của mình không được gửi đến Google qua tính năng Vị trí của tôi. (Lưu ý: nếu bạn cũng bật các tính năng nâng cao, như được mô tả dưới đây, các URL có thể được gửi một cách độc lập bởi các tính năng đó). Bạn luôn có thể quản lý danh sách các trang web có quyền truy cập vào vị trí của mình qua trình đơn tùy chọn của Thanh công cụ. Trang web của bên thứ ba mà bạn chọn để chia sẻ thông tin vị trí của bạn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật của Google (hoặc Chính sách bảo mật cụ thể của bất kỳ Dịch vụ nào của Google).
 • Các nút tùy chỉnh của bên thứ ba và các tiện ích bạn cài đặt có thể gửi thông tin cho nhà phát triển của bên thứ ba. Các bên thứ ba này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật của Google (hoặc Chính sách bảo mật cụ thể của bất kỳ Dịch vụ nào của Google).

Tính năng nâng cao của Thanh công cụ

 • Các tính năng nâng cao của Thanh công cụ, chẳng hạn như PageRank và Nút +1 hoạt động bằng cách gửi tới Google URL và các thông tin khác về trang web tại thời điểm bạn truy cập trang web.
 • Khi bạn nhấp vào Nút +1, thực tế là bạn đã +1 nội dung nào đó mà sẽ được Google ghi lại và được kết hợp với tài khoản Google của bạn, cùng với thông tin về trang bạn đang xem khi bạn nhấp vào Nút +1 (chẳng hạn như URL của trang). Để đọc thêm về cách Google xử lý các thông tin được cung cấp khi bạn sử dụng Nút +1, hãy xem Chính sách bảo mật của Google.

Bảo mật thông tin

 • Nếu bạn cung cấp thông tin thẻ tín dụng để sử dụng tính năng Tự động điền của Thanh công cụ, thông tin đó sẽ được lưu trên máy tính của bạn dưới dạng mã hóa. Thông tin không được truyền đến Google.
 • Bất kỳ thông tin nào được gửi đến Google sẽ được lưu giữ theo Chính sách bảo mật của Google. Chính sách bảo mật của Google không điều chỉnh thông tin bạn gửi đến các trang web của bên thứ ba.

Lựa chọn của bạn

 • Bất kỳ tính năng nào của Thanh công cụ hoạt động bằng cách tự động gửi cho Google URL hoặc thông tin khác về trang web khi bạn truy cập hoặc liên kết dữ liệu với tài khoản Google của bạn, đều có thể bị tắt hoặc bật lại như được giải thích trong Trung tâm trợ giúp hoặc có thể không được sử dụng.
 • Bạn có thể xem danh sách các mục bạn đã +1 trên tab +1 trong tiểu sử Google của bạn (https://profiles.google.com). Bạn có thể xóa từng mục khỏi danh sách đó.
 • Nếu bạn không muốn Thanh công cụ gửi số liệu thống kê sử dụng và cấu hình như một phần của yêu cầu định kỳ, bạn có thể tắt số liệu thống kê sử dụng bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn sau.
 • Thanh công cụ cho phép bạn cài đặt các nút và tiện ích tùy chỉnh của bên thứ ba. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật của bên thứ ba trước khi cài đặt nút hoặc tiện ích tùy chỉnh.

Thông tin khác

Thông tin khác về Thanh công cụ của Google có trong Trung tâm trợ giúp.

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, hãy truy cập Chính sách bảo mật của Google.

Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tài khoản của bạn, vui lòng xem trang Trợ giúp của Google.

Bài viết này có hữu ích không?