Các thực tiễn về bảo mật của Thanh công cụ

Bạn có thể chọn thông tin để gửi tới Google khi sử dụng Thanh công cụ của Google.

Thông tin có thể được gửi tới Google

Tùy theo tính năng mà bạn bật, Thanh công cụ của Google có thể gửi thông tin sau tới Google:

  • Các URL của trang web mà bạn truy cập
  • Tìm kiếm của bạn
  • Địa chỉ IP của thiết bị
  • Thông tin được lưu vào Tự động điền (trừ thông tin thẻ tín dụng)
  • Các từ mà bạn đã dịch hoặc kiểm tra lỗi chính tả
  • Thông tin về vị trí của bạn nếu bạn chọn chia sẻ thông tin đó với một trang web

Dừng chia sẻ thông tin nhất định với Google

Không gửi các URL cho Google

Bạn có thể thiết lập thanh công cụ của mình để thanh công cụ không gửi cho Google các URL của trang web mà bạn truy cập. Việc này cũng sẽ tắt đề xuất tìm kiếm.

  1. Trên Thanh công cụ, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
  2. Chọn Chung.
  3. Bỏ chọn hộp bên cạnh "Cung cấp đề xuất về lỗi điều hướng".
  4. Nhấp vào Lưu.
Không đề xuất tìm kiếm trong khi nhập

Để tránh gửi các truy vấn tìm kiếm trên Google trong khi bạn đang nhập, hãy tắt tìm kiếm tức thì trong tính năng tìm kiếm của bạn. Tìm hiểu cách bật hoặc tắt tính năng tìm kiếm.

Liên kết có liên quan

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?