Zobrazenie dôležitosti stránky pomocou hodnotenia PageRank

Pomocou hodnotenia PageRank môžete zobraziť dôležitosť stránky, pri ktorej kalkulácii Google vychádza okrem iného z počtu odkazov vedúcich na príslušnú stránku. V prípade stránok s vyšším hodnotením PageRank je pravdepodobnejšie, že sa zobrazia medzi prvými výsledkami vyhľadávania Google.

Zapnutie a vypnutie hodnotenia PageRank

  1. Na pravej strane Panela s nástrojmi kliknite na ikonu kľúča.
  2. Prejdite na kartu Ochrana osobných údajov > Rozšírené funkcie.
  3. Ak chcete hodnotenie PageRank zapnúť, začiarknite políčko PageRank . Ak ho chcete vypnúť, začiarknutie políčka zrušte.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zobrazenie dôležitosti stránky

Po zapnutí hodnotenia PageRank zobrazíte názor Googlu na dôležitosť stránky takto:

  1. Na Paneli s nástrojmi podržte kurzor na tlačidle PageRank.
  2. Zobrazí sa popis obsahujúci skóre PageRank.