PageRank

Zobrazenie dôležitosti webovej stránky podľa spoločnosti Google

Ak umiestníte kurzor nad tlačidlo PageRank, zobrazí sa dôležitosť prezeranej webovej stránky podľa spoločnosti Google. U webových stránok s vyšším hodnotením PageRank existuje vyššia pravdepodobnosť, že sa zobrazia na začiatku výsledkov vyhľadávania Google. Viac informácií získate v časti Prehľad technológií.

Povolenie a zakázanie funkcie PageRank

Zobraziť video s návodom, ako povoliť funkciu PageRank

  1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na ikonu kľúča kľúč.
  2. Na karte Ochrana osobných údajov začiarknite políčko alebo zrušte začiarknutie políčka PageRank PageRank.
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.