Truy cập vào cài đặt Thanh công cụ của bạn ở mọi nơi

Bạn có thể đi đến cài đặt Thanh công cụ trên bất kỳ máy tính nào bằng cách lưu (đồng bộ hóa) cài đặt của mình vào tài khoản Google. Ví dụ: bạn có thể lưu các nút tùy chỉnh và thông tin Tự động điền của mình.

  • Ở bên phải Thanh công cụ, hãy nhấp vào Đăng nhập. Nếu thấy biểu tượng hồ sơ hoặc tên của mình tại đây tức là bạn đã đăng nhập.
  • Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
  • Nhấp vào biểu tượng hồ sơ hoặc tên của bạn trên Thanh công cụ.
  • Chọn Truy cập vào cài đặt Thanh công cụ của bạn ở mọi nơi. Để tắt tính năng này, hãy chọn Giới hạn cài đặt Thanh công cụ cho máy tính này.
  • Nhấp vào để xác nhận lựa chọn của bạn.

Bạn chưa có tài khoản Google? Tạo tài khoản Google

Bài viết này có hữu ích không?