Dostop do nastavitev Orodne vrstice od koder koli

Do nastavitev Orodne vrstice lahko dostopate iz katerega koli računalnika, tako da shranite (sinhronizirate) nastavitve v Google Račun. Shranite lahko na primer svoje gumbe po meri ali podatke samodejnega izpolnjevanja.

  • Na desni strani Orodne vrstice kliknite Prijava. Če na tem mestu vidite svoje ime ali ikono profila, ste že prijavljeni.
  • Prijavite se v Google Račun.
  • Kliknite svoje ime ali ikono profila v Orodni vrstici.
  • Izberite Dostopajte do svojih nastavitev orodne vrstice od koder koli. Če želite funkcijo izklopiti, izberite Omeji nastavitve orodne vrstice na ta računalnik.
  • Kliknite Da, da potrdite izbiro.

Nimate Google Računa? Ustvarite Google Račun