Uloženie nastavení Panela s nástrojmi do účtu Google

Keď sa v Paneli s nástrojmi prihlásite do účtu Google, vaše nastavenia Panela s nástrojmi (vlastné tlačidlá a informácie profilu pre funkciu Automatické dopĺňanie) môžu byť uložené do vášho účtu Google. Budete k nim môcť pristupovať z akéhokoľvek počítača s pripojením k internetu. Predvolené nastavenia Panela s nástrojmi, ktoré sú uložené vo vašom počítači, sa po odhlásení z účtu Google opätovne načítajú.

Povolenie alebo zakázanie synchronizácie nastavení Panela s nástrojmi

  1. Prihláste sa do svojho účtu Google kliknutím na tlačidlo Prihlásiť sa na Paneli s nástrojmi.
  2. Znova kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa na Paneli s nástrojmi a vyberte možnosť Pristupovať k nastaveniam Panela s nástrojmi kdekoľvek (alebo možnosť Obmedziť nastavenia Panela s nástrojmi na tento počítač).
  3. Ak chcete výber potvrdiť, kliknite na tlačidlo Áno.