Lịch sử web của Thanh công cụ đã bị xóa

Với Lịch sử web của Google trong Thanh công cụ mà trước đây bạn có thể lưu trữ URL của trang mà bạn đã truy cập để xem và quản lý từ bất kỳ máy tính nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google của mình. Tuy nhiên, Lịch sử web trong Thanh công cụ không còn được hỗ trợ và hiện không có thông tin mới nào trong Lịch sử web được ghi lại từ Thanh công cụ. Lịch sử web của bạn trên Google ngoài Thanh công cụ Google và cài đặt lịch sử trình duyệt không bị ảnh hưởng.

Bạn có thể xóa các mục đã lưu thông qua Thanh công cụ từ Lịch sử web của bạn trên Google vào bất kỳ lúc nào. Tìm hiểu cách xóa các mục khỏi Lịch sử duyệt web của bạn trên Google

Thanh công cụ sẽ vẫn có thể cung cấp các đề xuất tìm kiếm hữu ích khi bạn nhập vào hộp tìm kiếm bằng cách lưu lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ vào máy tính. Tìm hiểu cách lưu lịch sử tìm kiếm

Bài viết này có hữu ích không?