Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Khắc phục Thanh công cụ dành cho Internet Explorer

Nếu bạn gặp sự cố với Thanh công cụ dành cho Internet Explorer, dưới đây là một số cách để khắc phục.

Không thể cài đặt Thanh công cụ

Nếu không thể cài đặt Thanh công cụ, dưới đây là một số việc bạn có thể thử:

 1. Đảm bảo bạn có Internet Explorer.
 2. Đảm bảo máy tính và trình duyệt của bạn hoạt động với Thanh công cụ.
 3. Bật Thanh công cụ.
 4. Cho phép chạy JavaScript. Nếu bạn thấy thông báo lỗi "Không tìm thấy trang", có thể là vì trình duyệt của bạn đã chặn JavaScript. Kiểm tra trung tâm trợ giúp của trình duyệt để biết thông tin về cách cho phép JavaScript.
 5. Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn.
 6. Bật Active Scripting:
  1. Trên trình duyệt của bạn, nhấp vào Công cụ > Tùy chọn Internet.
  2. Trong “Bảo mật”, nhấp vào Mức tùy chỉnh.
  3. Chọn Active Scripting.
  4. Nhấp OK.
Không thể đăng nhập vào Thanh công cụ

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào Tài khoản Google trên Thanh công cụ, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Gỡ cài đặt Trình thông báo thư của Gmail

Gỡ cài đặt Trình thông báo thư của Gmail. Để nhận thông báo email, chọn một dịch vụ khác:

Bước 2: Xóa bộ nhớ cache và cookie

Bước 3: Chấp nhận cookie từ Google

 1. Trên trình duyệt của bạn, nhấp vào Công cụ > Tùy chọn Internet.
 2. Trong Bảo mật, nhấp vào Trang web.
 3. Trong “Địa chỉ trang web”, nhập google.com
 4. Nhấp vào Cho phép > OK.
Không thể tìm thấy trang web của tôi

Nếu Internet Explorer không thể tìm thấy trang web của bạn:

 1. Xóa bộ nhớ cache và cookie sau đó làm mới trang.
 2. Khắc phục sự cố Windows tiềm ẩn.
 3. Chuyển sang Google Public DNS trên PC tại nhà của bạn.

Bật “Đề xuất” khi Internet Explorer không thể tìm thấy trang web của bạn

Bạn có thể đặt Thanh công cụ đề xuất trang có liên quan khi bạn cố truy cập trang web và nhận được lỗi.

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên tab Chung, trong "Công cụ duyệt web", chọn Cung cấp đề xuất về lỗi điều hướng.
 3. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Thanh công cụ không cung cấp đề xuất khi tìm thấy trang 404 tùy chỉnh lớn hơn 512 byte.
Tìm nút bị thiếu

Ghim nút vào Thanh công cụ

Bạn có thể ghim nút vào Thanh công cụ để ngăn nút biến mất.

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Khác để xem danh sách các công cụ bạn đã bật.
 2. Để ghim một công cụ, nhấp chuột phải vào công cụ.
 3. Chọn Ghim nút.

Ghim tất cả các nút vào Thanh công cụ

 1. Nhấp chuột phải vào Thanh công cụ.
 2. Chọn Ghim tất cả các nút.

Nếu bạn chỉ muốn thấy các nút được sử dụng thường xuyên, hãy bỏ chọn Ghim tất cả các nút.

Tìm một nút không hiển thị:

 1. Mở rộng cửa sổ trình duyệt của bạn.
 2. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Khác để xem công cụ. Nếu không có công cụ ở đó, công cụ có thể đã bị tắt.

Bật công cụ

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt Cài đặt
 2. Ở bên trái, nhấp vào tab cho công cụ mà bạn muốn bật.
 3. Kiểm tra công cụ mà bạn muốn bật.
Không thể thấy Thanh công cụ

Nếu bạn không thể thấy Thanh công cụ, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau:

Bước 1: Bật tiện ích bổ sung

 1. Trên trình duyệt của bạn, nhấp vào Công cụ > Quản lý tiện ích bổ sung.
 2. Chọn Bật Thanh công cụ của Google, Trình trợ giúp Thanh công cụ của Google và BHO trình thông báo Thanh công cụ của Google.
 3. Nhấp vào Đóng.
 4. Kiểm tra xem Thanh công cụ có hiển thị không.
 5. Nếu không, hãy thử bước tiếp theo.

Bước 2: Bật Thanh công cụ trong menu "Xem"

 1. Trên trình duyệt của bạn, nhấp vào Công cụ > Thanh công cụ.
 2. Kiểm tra Thanh công cụ của Google.
 3. Kiểm tra xem Thanh công cụ có hiển thị không.
 4. Nếu không, hãy thử bước tiếp theo.

Bước 3: Đặt lại cài đặt Internet Explorer

 1. Trên trình duyệt của bạn, nhấp vào Công cụ > Tùy chọn Internet.
 2. Trên tab Nâng cao, nhấp vào Đặt lại.
 3. Đọc về cách ảnh hưởng đến máy tính của bạn.
 4. Chọn Xóa cài đặt cá nhân.
 5. Nhấp vào Đặt lại.
 6. Nếu bạn vẫn không thấy Thanh công cụ, hãy thử bước tiếp theo.

Lưu ý: Thao tác này có thể ảnh hưởng đến cài đặt khác trong Internet Explorer.

Bước 4: Cài đặt lại Thanh công cụ

Cài đặt lại Thanh công cụ.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn vẫn gặp sự cố với Thanh công cụ sau khi làm theo các bước ở trên, hãy thử trình khắc phục sự cố này.

Báo cáo sự cố

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 2. Chọn Báo cáo sự cố về Thanh công cụ.
 3. Trong trang xuất hiện, thêm các chi tiết vào trường "Cho chúng tôi biết điều đang xảy ra", bao gồm cả các bước mô phỏng sự cố mà bạn đang gặp phải.
 4. Để bao gồm URL, địa chỉ email hoặc ảnh chụp màn hình, hãy chọn hộp tương ứng.
 5. Nhấp vào Gửi phản hồi.

Chúng tôi không thể gửi riêng câu trả lời cho bạn nhưng chúng tôi sẽ điều tra báo cáo của bạn và sử dụng thông tin bạn cung cấp để cải thiện Thanh công cụ của Google.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?