ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้อนอัตโนมัติ

การเพิ่มโปรไฟล์การป้อนอัตโนมัติใหม่

หาก Toolbar ของคุณมีไอคอนเครื่องมือ ไอคอนเครื่องมือ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกไอคอนเครื่องมือใน Toolbar ของคุณ
 2. คลิกแท็บ ป้อนอัตโนมัติ ในหน้าต่าง 'ตัวเลือกของ Toolbar'
 3. ตรวจสอบว่ามีการเลือกช่องกาเครื่องหมาย 'ป้อนอัตโนมัติ'
 4. คลิกลิงก์ เพิ่มโปรไฟล์ใหม่
 5. อัปเดตข้อมูลของคุณในฟิลด์โปรไฟล์
 6. คลิกปุ่ม บันทึก

หากคุณไม่มีไอคอนเครื่องมือ โปรด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิกปุ่ม การตั้งค่า ใน Toolbar ของคุณ
 2. เลือก ตัวเลือก จากเมนูแบบเลื่อนลง
 3. ตรวจสอบว่ามีการเลือกช่องกาเครื่องหมาย 'ป้อนอัตโนมัติ'
 4. คลิกที่ปุ่ม การตั้งค่าป้อนอัตโนมัติ
 5. อัปเดตข้อมูลของคุณในฟิลด์โปรไฟล์
 6. คลิกปุ่ม ตกลง

การใช้ป้อนอัตโนมัติ

หลังจากสร้งโปรไฟล์ป้อนอัตโนมัติแล้ว ให้คลิกปุ่ม ป้อนอัตโนมัติ เพื่อ กรอกข้อมูลที่คุณระบุในเว็บฟอร์มโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งค่าหลายโปรไฟล์ ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม AutoFill เพื่อเลือกโปรไฟล์คุณต้องการใช้

เมื่อใช้ป้อนอัตโนมัติ โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณระบุ คุณควรใช้คุณลักษณะนี้เฉพาะในเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือ เนื่องจากบางเว็บไซต์อาจเก็บข้อมูลของคุณในฟิลด์ที่ซ่อนอยู่หรือฟิลด์ที่มองเห็นได้ยาก

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณระบุ คุณสามารถดูตัวอย่างของข้อมูลก่อนที่จะป้อนลงในแบบฟอร์ม:

 • หาก Toolbar ของคุณมีไอคอนเครื่องมือ ให้ชี้เมาส์ของคุณบนปุ่ม ป้อนอัตโนมัติ หรือที่ใดที่หนึ่งบนโปรไฟล์ของคุณ
 • หากคุณไม่มีไอคอนเครื่องมือ ให้กดปุ่ม Shift ขณะที่คลิกปุ่ม ป้อนอัตโนมัติ