Добавяне, управление и импортиране на отметки

Можете да запазвате преки пътища към любимите си уеб страници посредством функцията за отметки в Google Toolbar. Запазените връзки се съхраняват в профила ви в Google, така че имате достъп до тях от всяко свързано с интернет устройство. Ако вече имате отметки в Internet Explorer, можете да ги импортирате в инструмента „Отметки“.

Нямате профил? Научете повече за Google Профили

Включване или изключване на функцията за отметки в Google Toolbar

 1. Вдясно на лентата с инструменти кликнете върху иконата на гаечен ключ.
 2. Кликнете върху раздела Инструменти отляво.
 3. За да включите функцията, поставете отметка за „Отметки“ , а за изключване я премахнете.
 4. Кликнете върху Запазване.

Ако изключите тази функция, бутонът „Отметки“ ще изчезне от лентата с инструменти, но пак можете да управлявате вече запазените си отметки на адрес google.com/bookmarks.

Добавяне на отметка

След като включите съответната функция в лентата с инструменти, изпълнете следните стъпки, за да добавите отметка:

 1. Отворете сайта, към който искате да запазите отметка.
 2. Кликнете върху иконата на звезда в лентата с инструменти.
 3. При подкана влезте в профила си в Google.

Намиране и управление на отметките ви

За бързо намиране и отваряне на добавените от вас отметки изпълнете следните стъпки:

 1. Кликнете върху Отметки в лентата с инструменти. Ще се покаже падащо меню със списък с отметките ви.
 2. За да отворите сайт, към който сте запазили отметка, го изберете от списъка.

Можете също да управлявате отметките си на адрес google.com/bookmarks.

Импортиране в Google Отметки на отметките от Internet Explorer

 1. Кликнете върху бутона Вход в лентата с инструменти.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. Кликнете върху падащото меню на бутона Отметки и изберете Импортиране на „Любими отметки“ от IE.
 4. Изберете отметките, които искате да импортирате.
 5. Кликнете върху Импортиране.

Отметките ви от Internet Explorer вече ще се показват в google.com/bookmarks.