ใช้ Gmail เป็นอีเมลหลักของคุณ

เมื่อคุณกำลังท่องเว็บและเห็นลิงก์ “ส่งเมลไปยัง” บนหน้าเว็บ คุณสามารถเลือกให้ส่งอีเมลเหล่านี้ผ่าน Gmail ได้ เพียงคุณเปิดเครื่องมือ "ส่งด้วย Gmail" ใน Google Toolbar

เปิดหรือปิดใช้ "ส่งด้วย Gmail"

  1. ที่ด้านขวาของ Toolbar ให้คลิกเครื่องมือ
  2. เลื่อนลงไปยังส่วน "เครื่องมือท่องเว็บ"
  3. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก “ใช้ Gmail สำหรับลิงก์ ‘ส่งเมลไปยัง’” หากต้องการปิดใช้เครื่องมือ ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมาย
  4. คลิกบันทึก

ตอนนี้ เมื่อใดก็ตามที่คุณคลิกลิงก์ “ส่งเมลไปยัง” หน้าต่างข้อความใหม่ของ Gmail ก็จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม