Đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định

Trình thông báo của thanh công cụ bảo vệ cài đặt tìm kiếm của Google của bạn và thông báo cho bạn nếu một trang web hoặc một chương trình cố gắng thay đổi cài đặt tìm kiếm mặc định của bạn. Đôi khi phần mềm độc hại cố gắng chuyển hướng tìm kiếm của bạn tới một công cụ tìm kiếm lạ. Nếu bạn xác nhận thay đổi và chọn công cụ tìm kiếm mặc định mới, Trình thông báo của thanh công cụ sẽ tự động bị tắt.

Bật hoặc tắt Trình thông báo của thanh công cụ

  1. Nhấp vào biểu tượng cờ lê cờ lê trên Thanh công cụ.
  2. Trên tab Chung, chọn (hoặc bỏ chọn) hộp kiểm "Đặt và giữ Google làm công cụ tìm kiếm mặc định".
  3. Nhấp vào Lưu.
Bài viết này có hữu ích không?