ตั้งค่า Google ให้เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น

เครื่องเตือนทูลบาร์จะปกป้องการตั้งค่าการค้นหาของ Google ของคุณและแจ้งเตือนคุณหากเว็บไซต์หรือโปรแกรมใดพยายามที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าการค้นหาเริ่มต้น บางครั้ง มัลแวร์ พยายามที่จะเปลี่ยนเส้นทางการค้นหาของคุณไปยังเครื่องมือค้นหาที่ไม่คุ้นเคย หากคุณยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้และเลือกเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นใหม่ ตัวแจ้ง Toolbar จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

เปิดหรือปิดใช้งานเครื่องเตือนทูลบาร์

  1. คลิกไอคอนเครื่องมือ เครื่องมือ ของ Toolbar
  2. ในแท็บ ทั่วไป ให้เลือก (หรือยกเลิกการเลือก) ช่องทำเครื่องหมาย "ตั้งค่าและให้ Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น"
  3. คลิกบันทึก
บทความนี้มีประโยชน์ไหม