Kiểm tra chính tả

Bạn có thể sửa lỗi chính tả khi điền biểu mẫu, soạn email và đăng bài trên các diễn đàn thảo luận. Bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ kiểm tra chính tả của mình.

Bật hoặc tắt kiểm tra chính tả

 1. Ở bên phải Thanh công cụ, hãy nhấp vào cờ lê
 2. Đi tới tab Công cụ.
 3. Để bật kiểm tra chính tả, hãy chọn hộp “Kiểm tra chính tả”. Để tắt kiểm tra chính tả, hãy bỏ chọn hộp này.
 4. Nhấp vào Lưu.

Kiểm tra chính tả

Để sử dụng tính năng kiểm tra chính tả, hãy làm theo các bước sau.

 1. Nhập các từ vào biểu mẫu, email hoặc diễn đàn thảo luận.
 2. Nhấp vào nút Kiểm tra chính tả trên Thanh công cụ.

Lỗi chính tả sẽ được gạch dưới bằng màu đỏ. Để dừng kiểm tra chính tả, hãy nhấp lại vào nút Kiểm tra chính tả.

Thay đổi ngôn ngữ kiểm tra chính tả của bạn

 1. Bên cạnh nút Kiểm tra chính tả trên Thanh công cụ, hãy nhấp vào mũi tên.
 2. Từ phần thả xuống, hãy chọn Chọn ngôn ngữ.
 3. Chọn một ngôn ngữ từ menu.

Ngôn ngữ kiểm tra chính tả của bạn sẽ thay đổi thành ngôn ngữ mà bạn đã chọn.

Để Thanh công cụ tự động phát hiện ngôn ngữ kiểm tra chính tả của bạn, hãy bật Tự động sửa lỗi.

 1. Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Kiểm tra chính tả trên Thanh công cụ.
 2. Từ phần thả xuống, hãy chọn Chọn ngôn ngữ.
 3. Chọn Tự động từ menu.

Lúc này, tính năng kiểm tra chính tả sẽ kiểm tra mọi ngôn ngữ được liệt kê bên dưới.

Xem tất cả các ngôn ngữ kiểm tra chính tả
 • Tiếng Đan Mạch
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Phần Lan
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thụy Điển
Bài viết này có hữu ích không?