Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Giúp tìm kiếm dễ dàng trong Thanh công cụ của Google

Để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn trong Thanh công cụ của Google, hãy sử dụng các tính năng sau.

Sử dụng hộp tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng hộp tìm kiếm trên Thanh công cụ để giúp bạn tìm kiếm. Thanh công cụ sẽ đề xuất dựa trên dấu trang của Google, lịch sử tìm kiếm trên Thanh công cụ, sửa chính tả hoặc liên kết được tài trợ.

Giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn

Đặt Thanh công cụ đề xuất truy vấn tìm kiếm

Cách bật đề xuất tìm kiếm:

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt.
 2. Chọn Chung.
 3. Chọn Đề xuất tìm kiếm khi bạn nhập.
 4. Nhấp vào Lưu.

Để tắt đề xuất tìm kiếm, hãy làm theo các bước ở trên và bỏ chọn Đề xuất tìm kiếm khi bạn nhập.

Tìm kiếm trang web cụ thể

Để chọn trang web cần tìm kiếm, nhấp vào Tìm kiếm rồi chọn loại tìm kiếm từ menu thả xuống.

Tìm kiếm theo tên trang web

Bạn có thể nhập tên của trang web vào thanh địa chỉ của Internet Explorer và Thanh công cụ sẽ mở trang đó. Ví dụ: nhập trường đại học oxford và Thanh công cụ sẽ mở trang chủ của Trường đại học Oxford.

Nếu không quen thuộc với trang web, Thanh công cụ sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm thay vào đó.

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp Chung.
 3. Chọn Duyệt theo tên trên thanh địa chỉ .
 4. Nhấp vào Lưu.

Để tắt tính năng duyệt theo tên, hãy làm theo các bước ở trên và bỏ chọn Duyệt theo tên trên thanh địa chỉ .

Lưu ý: Tính năng này không khả dụng trong Internet Explorer 8+.

Nhận đề xuất tìm kiếm tức thì

Bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm của mình vào hộp tìm kiếm và chọn từ đề xuất mà tính năng Instant của Thanh công cụ sẽ tự động cung cấp. Nếu bạn tiếp tục nhập, đề xuất có thể thay đổi.

Lưu ý: Tìm kiếm Instant không khả dụng ở tất cả các miền và ngôn ngữ.

Bật tính năng Instant của Thanh công cụ
 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 2. Chọn Chung.
 3. Chọn "Bật Instant để tìm kiếm và duyệt nhanh hơn".
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Khởi động lại trình duyệt của bạn.

Để tắt tính năng Instant của Thanh công cụ, hãy làm theo các bước ở trên và bỏ chọn Bật Instant để tìm kiếm và duyệt nhanh hơn.

Để tránh các trang web người lớn, bạn có thể tắt Tìm kiếm an toàn ở cấp "lọc nghiêm ngặt".

Nếu bạn tắt Thanh công cụ của Google Instant trước đó, bạn có thể không thấy kết quả xuất hiện khi bạn nhập. Tìm hiểu thêm về lý do bạn không thể nhìn thấy kết quả tức thì.

Tìm truy vấn tìm kiếm của bạn dễ dàng

Khi bạn nhấp vào kết quả tìm kiếm, một hộp ở góc dưới cùng bên phải của trang có thể xuất hiện cùng với văn bản khớp với truy vấn tìm kiếm của bạn. Tính năng này, được gọi là Quick Scroll, giúp bạn tìm kiếm nhanh chóng hơn.

Nhấp vào văn bản và bạn sẽ được đưa tới phần cụ thể của trang.  

Bật hoặc tắt Quick Scroll

Quick Scroll chỉ xuất hiện khi tính năng này có thể hữu ích. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng.

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên tab Thanh công cụ, chọn Quick Scroll.
 3. Nhấp vào Lưu.
Để tắt, hãy làm theo các bước ở trên và bỏ chọn ‘Quick Scroll.' 

Đánh dấu và tìm từ trên trang web

 1. Trên Thanh công cụ của bạn, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Công cụ.
 3. Chọn Đánh dấu .
 4. Nhấp vào Lưu.

Để tắt, bỏ chọn Đánh dấu .

Tìm những từ cụ thể bằng cách đánh dấu
 1. Truy cập vào trang web.
 2. Trên hộp tìm kiếm của Thanh công cụ, nhập từ hoặc cụm từ.
 3. Trên Thanh công cụ, nhấp vào Đánh dấu .

Nếu bạn không thấy nút, nhấp vào Khác > Đánh dấu.

Tất cả các từ hoặc cụm từ mà bạn đã nhập xuất hiện trên trang sẽ được đánh dấu.
Tìm từng từ riêng lẻ trong tìm kiếm của bạn

Nếu bạn nhập một cụm từ vào hộp tìm kiếm của Thanh công cụ, bạn có thể tìm kiếm trang web cho các từ riêng lẻ trong cụm:

 1. Trên Thanh công cụ, tìm nút được gắn nhẵn với mỗi từ bên cạnh Tìm kiếm 
 2. Để xem vị trí đầu tiên của từ đó trên trang, nhấp vào từ.
 3. Lặp lại để tìm các từ khác trên trang.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?