ค้นหาด้วย Google Toolbar

ใช้ช่องค้นหาใน Toolbar เพื่อค้นเว็บหรือไฮไลต์คำในหน้าเว็บ

วิธีค้นหา

 1. เปิด Internet Explorer
 2. พิมพ์คำหรือวลีในช่องค้นหา
  • หากต้องการค้นหาจากเว็บ ให้กด Enter
  • หากต้องการค้นหาไซต์ที่เจาะจง ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้าง "ค้นหา" จากนั้น เลือกไซต์

เปิดหรือปิดคุณลักษณะการค้นหา

คุณสามารถตั้งค่าการค้นหาของ Google Toolbar ให้ไฮไลต์คำในหน้าเว็บหรือแนะนำผลการค้นหาทันทีที่คุณพิมพ์

 1. เปิด Internet Explorer
 2. ไปที่ Google Toolbar แล้วเลือก "ตัวเลือก" ตัวเลือก
 3. คลิกทั่วไป เลือกช่องถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการเปิด
 4. คลิกเครื่องมือ เลือกช่องถัดจากคุณลักษณะที่คุณต้องการเปิด
 5. คลิกบันทึก
 6. รีสตาร์ท Internet Explorer

ล้างประวัติการค้นหา

คุณสามารถล้างประวัติการค้นหาที่คุณทำผ่าน Google Toolbar ได้ โดยการดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อประวัติใน Internet Explorer หรือ Google Search

 1. เปิด Internet Explorer
 2. ไปที่ช่องค้นหา แล้วคลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. คลิกล้างประวัติ

หมายเหตุ: หากต้องการป้องกันการจัดเก็บประวัติการค้นหาใน Google Toolbar คุณสามารถปิดประวัติการค้นหาได้

แก้ไขปัญหาในการค้นหา

หากคุณมีปัญหาในการค้นหา ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 • รีสตาร์ท Internet Explorer
 • ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 • ปิดคุณลักษณะการค้นหา "ค้นหาทันใจ"
 • ล้างแคชและคุกกี้

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร