Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Zjednodušenie vyhľadávania na Paneli s nástrojmi

Na uľahčenie vyhľadávania na Paneli s nástrojmi slúžia nasledujúce funkcie.

Vyhľadávacie pole

Vyhľadávacie pole Panela s nástrojmi slúži na zefektívnenie vyhľadávania. Panel s nástrojmi bude zobrazovať návrhy na základe vašich záložiek Google, histórie vyhľadávania na Paneli s nástrojmi, opráv preklepov a sponzorovaných odkazov.

Zjednodušenie vyhľadávania

Návrhy vyhľadávacích dopytov

Návrhy vyhľadávacích dopytov môžete na Paneli s nástrojmi zapnúť takto:

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia.
 2. Vyberte kartu Všeobecné.
 3. Začiarknite možnosť Navrhovať hľadané výrazy počas zadávania.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete návrhy vyhľadávacích dopytov vypnúť, prejdite späť do predchádzajúcej ponuky a začiarknutie políčka Navrhovať hľadané výrazy počas zadávania zrušte.

Vyhľadávanie na konkrétnych webových stránkach

Ak chcete vybrať web, na ktorom sa má uskutočniť vyhľadávanie, kliknite na možnosť Vyhľadať a v rozbaľovacej ponuke vyberte typ vyhľadávania.

Vyhľadávanie podľa názvu webu

Do panela s adresou prehliadača Internet Explorer môžete zadať názov webu a Panel s nástrojmi otvorí príslušnú stránku. Ak napríklad zadáte univerzita komenského, Panel s nástrojmi otvorí domovskú stránku Univerzity Komenského.

Ak Panel s nástrojmi požadovaný web nepozná, zobrazí výsledky vyhľadávania.

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia.
 2. Kliknite na kartu Všeobecné.
 3. Začiarknite políčko Prehliadať podľa názvu na paneli s adresou .
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete prehliadanie podľa názvu vypnúť, prejdite späť do predchádzajúcej ponuky a začiarknutie políčka Prehliadať podľa názvu na paneli s adresou zrušte.

Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii v prehliadači Internet Explorer verzie 8 a novších.

Návrhy Dynamického vyhľadávania

Do vyhľadávacieho poľa môžete zadať dopyt a vybrať si z návrhov, ktoré Panel s nástrojmi automaticky zobrazí. Ak budete písať ďalej, návrhy sa môžu zmeniť.

Poznámka: Dynamické vyhľadávanie je k dispozícii iba v niektorých doménach a jazykoch.

Zapnutie Dynamického vyhľadávania na Paneli s nástrojmi
 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia.
 2. Vyberte kartu Všeobecné.
 3. Začiarknite možnosť Povoliť Dynamické vyhľadávanie urýchľujúce hľadanie a prehliadanie.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 5. Reštartujte prehliadač.

Ak chcete Dynamické vyhľadávanie na Paneli s nástrojmi vypnúť, prejdite späť do predchádzajúcej ponuky a začiarknutie políčka Povoliť Dynamické vyhľadávanie urýchľujúce hľadanie a prehliadanie zrušte.

Ak chcete zablokovať stránky iba pre dospelých, môžete zapnúť Bezpečné vyhľadávanie s prísnou úrovňou filtrovania.

Ak ste Dynamické vyhľadávanie na Paneli s nástrojmi už predtým vypli, výsledky sa pri zadávaní nebudú zobrazovať. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, prečo sa nezobrazujú výsledky dynamického vyhľadávania.

Rýchle nájdenie vyhľadávacieho dopytu

Keď kliknete na výsledok vyhľadávania, v pravom dolnom rohu stránky sa môže zobraziť text zodpovedajúci vášmu vyhľadávaciemu dopytu. Táto funkcia sa nazýva Rýchly presun a urýchľuje vyhľadávanie.

Kliknutie na text vás prenesie na zodpovedajúcu časť stránky.  

Zapnutie alebo vypnutie Rýchleho presunu

Pole Rýchly presun sa zobrazuje iba vtedy, ak je pravdepodobné, že ho využijete. Túto funkciu môžete zapnúť či vypnúť.

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia.
 2. Na karte Nástroje začiarknite políčko Rýchly presun.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite späť do predchádzajúcej ponuky a začiarknutie políčka Rýchly presun zrušte. 

Zvýraznenie a vyhľadávanie slov na webových stránkach

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia.
 2. Vľavo kliknite na možnosť Nástroje.
 3. Začiarknite políčko Zvýrazniť .
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, začiarknutie políčka Zvýrazniť zrušte.

Vyhľadanie konkrétnych slov pomocou zvýraznenia
 1. Prejdite na webovú stránku.
 2. Do vyhľadávacieho poľa Panela s nástrojmi zadajte slovo alebo viacslovný výraz.
 3. Na Paneli s nástrojmi kliknite na položku Zvýrazniť .

Ak toto tlačidlo nevidíte, kliknite na položku Ďalšie > Zvýrazniť.

Všetky výskyty daného slova alebo výrazu na stránke budú zvýraznené.
Nájdenie jednotlivých slov vo vyhľadávaní

Ak do vyhľadávacieho poľa Panela s nástrojmi zadáte viacslovný výraz, môžete na webovej stránke vyhľadať jednotlivé slová tohto výrazu:

 1. Na Paneli s nástrojmi vyhľadajte tlačidlá pre jednotlivé slová. Nachádzajú sa vedľa Vyhľadávania 
 2. Kliknutím na slovo zobrazíte prvý výskyt slova na webovej stránke.
 3. Kliknutím na ďalšie slová vyhľadávate ostatné slová na stránke.