Nút tuỳ chỉnh

Tìm kiếm trang web cụ thể bằng các nút tuỳ chỉnh

Nút tuỳ chỉnh có hỗ trợ tiện ích là những biểu tượng tương tác trên Thanh công cụ. Bạn có thể sử dụng các nút tuỳ chỉnh để truy cập các trang web, tìm kiếm nội dung của trang web cụ thể hoặc hiển thị tiêu đề từ nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom.

Để thêm các nút tuỳ chỉnh, nhấp vào nút Thư viện Nút Thư viện Nút hoặc truy cập Thư viện Nút cho Thanh công cụ của Google. Bạn cũng có thể tạo các nút tuỳ chỉnh của riêng mình bằng cách sử dụng Hướng dẫn Bắt đầu cho API của Thanh công cụ của Google.

Bật hoặc vô hiệu hoá nút tuỳ chỉnh

 1. Nhấp vào biểu tượng cờ lê cờ lê trên Thanh công cụ.
 2. Trên tab Nút Tuỳ chỉnh, chọn (hoặc bỏ chọn) các mục từ danh sách các nút tuỳ chỉnh.
 3. Nhấp Lưu.

Sắp xếp lại các nút tuỳ chỉnh

Thanh công cụ dành cho Internet Explorer

 1. Nhấp vào biểu tượng cờ lê cờ lê trên Thanh công cụ.
 2. Trên tab Nút Tuỳ chỉnh, nhấp vào liên kết Chỉnh sửa cho nút bạn muốn di chuyển.
 3. Nhấp vào biểu tượng mũi tên Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống hoặc nhấp và kéo các nút đến vị trí mới trong danh sách.
 4. Nhấp Lưu.

Thanh công cụ dành cho Firefox

 1. Nhấp vào biểu tượng cờ lê cờ lê trên Thanh công cụ.
 2. Trên tab Nút Tuỳ chỉnh, nhấp vào liên kết Chỉnh sửa cho nút bạn muốn di chuyển.
 3. Nhấp vào nút Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.
 4. Nhấp Lưu.