Základy funkcie Vlastné tlačidlá

Vlastné tlačidlá sú interaktívne ikony na paneli s nástrojmi Google, ktoré fungujú ako rýchle odkazy na webové stránky. Najnovšia verzia panela s nástrojmi tiež obsahuje podporu pre moduly gadget, ktoré sú podobné modulom na stránke iGoogle. Tlačidlá a moduly gadget môžete používať na prístup k webovým stránkam prostredníctvom jedného tlačidla, na vyhľadávanie na konkrétnych webových stránkach z vyhľadávacieho poľa panela s nástrojmi a na zobrazovanie titulkov z informačných kanálov RSS alebo Atom.

Ak sa na paneli s nástrojmi nachádza ikona kľúča ikona kľúča, podľa nasledujúcich pokynov môžete prispôsobiť, ktoré tlačidlá sa majú na paneli s nástrojmi zobrazovať:

  1. Kliknite na ikonu kľúča na paneli s nástrojmi.
  2. V okne ,,Možnosti panela s nástrojmi" vyberte kartu Vlastné tlačidlá.
  3. Vyberte tlačidlá, ktoré chcete zobraziť, alebo zrušte výber tlačidiel, ktoré zobraziť nechcete.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak sa na paneli s nástrojmi ikona kľúča nenachádza, prejdite na alternatívne pokyny.

  1. Kliknite na tlačidlo Nastavenie na paneli s nástrojmi.
  2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte položku Možnosti.
  3. Kliknite na kartu Tlačidlá.
  4. Vyberte tlačidlá, ktoré chcete zobraziť, alebo zrušte výber tlačidiel, ktoré zobraziť nechcete.
  5. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete prevziať nové vlastné tlačidlá pre svoj panel s nástrojmi, prejdite na galériu tlačidiel panela s nástrojmi a kliknite na tlačidlo Pridať na panel s nástrojmi pre tlačidlá, ktoré chcete pridať. Ak máte inšpiráciu, môžete vytvoriť svoje vlastné tlačidlá a zdieľať ich s komunitou panela s nástrojmi prostredníctvom formulára Odošlite svoje vlastné tlačidlo.