Compartir contingut amb Google+

Podeu compartir contingut interessant al web fàcilment amb els amics, els familiars i altres usuaris mitjançant Google+ a la barra Google.

Compartir pàgines web amb el botó +1

Per compartir una pàgina web que esteu consultant amb els altres usuaris, feu clic al botó +1 de la barra Google.

Consultar les notificacions de Google+

Per estar al dia de les novetats de les persones que teniu als cercles, consulteu les notificacions de Google+ directament a la barra Google . El botó de notificacions es mostra automàticament quan teniu la sessió iniciada a Google i utilitzeu Google+.