Tùy chỉnh Thanh công cụ của bạn

Để tùy chỉnh và thậm chí làm cho Thanh công cụ trở nên hữu ích hơn, bạn có thể:

 • Thêm nút tùy chỉnh để truy cập nhanh vào các trang web, xem tiêu đề tin tức và hơn thế nữa
 • Thay đổi ngôn ngữ và quốc gia của Thanh công cụ của bạn
 • Truy cập vào cài đặt Thanh công cụ của bạn trên bất kỳ máy tính nào

Thêm hoặc xóa nút tùy chỉnh

Truy cập nhanh vào các trang web mà bạn yêu thích, tìm kiếm trong trang web hoặc xem tiêu đề tin tức bằng cách sử dụng các nút tùy chỉnh. Để thêm hoặc xóa nút tùy chỉnh:

 1. Ở bên phải Thanh công cụ, hãy nhấp vào cờ lê
 2. Đi tới tab Nút tùy chỉnh.
 3. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ nút nào mà bạn muốn thêm vào Thanh công cụ của mình.
 4. Nhấp vào Lưu.

Thêm nhiều nút tùy chỉnh

Để xem các nút tùy chỉnh khác mà bạn có thể thêm, bao gồm các nút do những người bên ngoài Google tạo, hãy truy cập vào Thư viện nút cho Thanh công cụ. Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào thư viện.

 1. Trên Thanh công cụ, hãy nhấp vào nút Thư viện nút. (Bạn không thấy nút? Hãy thử nhấp vào Khác).
 2. Nhấp vào Mở toàn bộ thư viện.
 3. Trong thư viện, hãy tìm nút mà bạn muốn thêm. Nhấp vào Thêm vào Thanh công cụ bên dưới mô tả nút.
 4. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy nhấp vào Thêm.

Nếu là người quản trị web, bạn có thể tạo nút tùy chỉnh cho trang web của mình bằng cách sử dụng Hướng dẫn bắt đầu API Thanh công cụ của Google.

Sắp xếp lại nút tùy chỉnh

Để thay đổi thứ tự xuất hiện của nút tùy chỉnh trên Thanh công cụ của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào cờ lê trên Thanh công cụ
 2. Đi tới tab Nút tùy chỉnh.
 3. Kéo và thả để sắp xếp lại các nút trong danh sách. Hoặc nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh nút rồi nhấp vào biểu tượng mũi tên để di chuyển nút lên hoặc xuống.
 4. Nhấp vào Lưu.

Thay đổi ngôn ngữ của Thanh công cụ

Bạn có thể tìm kiếm bằng ngôn ngữ khác hoặc sử dụng phiên bản ngôn ngữ khác của Thanh công cụ. Tìm hiểu cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ của bạn

Truy cập vào cài đặt Thanh công cụ của bạn ở mọi nơi

Bạn có thể lưu cài đặt Thanh công cụ của bạn, như cài đặt ngôn ngữ và nút tùy chỉnh, vào tài khoản Google của mình để có thể truy cập vào trên bất kỳ máy tính nào.

Bài viết này có hữu ích không?