Prispôsobenie Panela s nástrojmi

Panel s nástrojmi si môžete prispôsobiť a zefektívniť tak jeho používanie. Môžete to urobiť nasledovne:

 • Pridaním vlastných tlačidiel, pomocou ktorých je možné jednoducho prejsť na stránky, zobraziť titulky správ atď.
 • Zmenou jazyka a krajiny Panela s nástrojmi.
 • Aktivovaním prístupu k nastaveniam Panela s nástrojmi z akéhokoľvek počítača.

Pridanie a odstránenie vlastných tlačidiel

Pomocou vlastných tlačidiel môžete rýchlo prejsť na obľúbené stránky, vyhľadávať na stránkach alebo zobraziť titulky správ. Postup pridania a odstránenia vlastných tlačidiel:

 1. Na pravej strane Panela s nástrojmi kliknite na ikonu kľúča.
 2. Prejdite na kartu Vlastné tlačidlá.
 3. Začiarknite políčko pri každom tlačidle, ktoré sa má na Paneli s nástrojmi zobrazovať.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pridanie ďalších vlastných tlačidiel

Ak chcete zobraziť ešte viac vlastných tlačidiel, ktoré je možné pridať (vrátane tlačidiel vytvorených používateľmi mimo Googlu), prejdite do Galérie tlačidiel Panela s nástrojmi. Galériu môžete navštíviť aj priamo.

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Galéria tlačidiel. (Tlačidlo sa nezobrazilo? Skúste kliknúť na možnosť Ďalšie.)
 2. Kliknite na možnosť Otvoriť celú galériu.
 3. V galérii vyhľadajte tlačidlo, ktoré chcete pridať. Pod popisom tlačidla kliknite na možnosť Pridať na Panel s nástrojmi.
 4. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na možnosť Pridať.

Ak ste správcom webu, môžete pre svoj web vytvoriť vlastné tlačidlo pomocou príručky Začíname s rozhraním Google Toolbar API.

Zmena usporiadania vlastných tlačidiel

Ak chcete zmeniť poradie, v akom sa vlastné tlačidlá na Paneli s nástrojmi zobrazujú, postupujte nasledovne:

 1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na ikonu kľúča.
 2. Prejdite na kartu Vlastné tlačidlá.
 3. Poradie tlačidiel v zozname môžete zmeniť ich presunutím. Prípadne môžete vedľa tlačidla kliknúť na možnosť Upraviť a presunúť ho hore alebo dole klikaním na ikony šípok.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zmena jazyka Panela s nástrojmi

Na Paneli s nástrojmi je možné vyhľadávať v inom jazyku alebo používať inú jazykovú verziu. Viac informácií o zmene jazykových nastavení

Prístup k nastaveniam Panela s nástrojmi odkiaľkoľvek

Nastavenia Panela s nástrojmi (napríklad vlastné tlačidlá a jazykové nastavenia) je možné uložiť do účtu Google, aby ste k nim mali prístup z ľubovoľného počítača.