Dịch

Khi bạn di con trỏ qua một từ trên trang web, tính năng Dịch sẽ dịch riêng từ đó. Bạn cũng có thể dịch toàn bộ trang web ngay tức thì. Để xem danh sách các ngôn ngữ có thể dịch được, hãy truy cập Google Dịch.

Bật hoặc tắt tính năng Dịch

  1. Nhấp vào biểu tượng cờ lê cờ lê trên Thanh công cụ.
  2. Trên tab Công cụ, chọn (hoặc bỏ chọn) hộp kiểm 'Dịch'.
  3. Nhấp vào liên kết Chỉnh sửa để chọn ngôn ngữ dịch.
  4. Nhấp vào Lưu.

Dịch tự động các trang web

Nhấp vào nút Dịch Dịch để dịch trang. Tìm hiểu thêm về thanh dịch và bản dịch trang web tự động.