แปลภาษา

เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่คำในหน้าเว็บ คุณลักษณะแปลภาษาจะแปลความหมายของแต่ละคำ คุณยังสามารถแปลหน้าเว็บทั้งหน้าได้อย่างรวดเร็ว หากต้องการดูรายการของภาษาที่มีคำแปล ให้ไปที่ Google แปลภาษา

เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานคุณลักษณะแปลภาษา

  1. คลิกไอคอนเครื่องมือ เครื่องมือ ของ Toolbar
  2. บนแท็บ เครื่องมือ ให้เลือก (หรือยกเลิกการเลือก) ช่องทำเครื่องหมาย "แปลภาษา"
  3. คลิกลิงก์ แก้ไ้ข เพื่อเลือกภาษาที่จะแปล
  4. คลิก บันทึก

การแปลหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ

คลิกปุ่ม แปลภาษา แปลภาษา เพื่อแปลหน้าเว็บ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบการแปลและการแปลหน้าเว็บอัตโนมัติ