แปลศัพท์

คุณสามารถแปลคำต่างๆ ได้ทันทีโดยชี้เคอร์เซอร์ไปที่คำนั้น ในขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่ามีการเปิด "การแปลศัพท์" อยู่

เปิด "การแปลศัพท์"

 1. ที่ด้านขวาของ Toolbar ให้คลิกเครื่องมือ
 2. ไปยังแท็บเครื่องมือ
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้าง "แปล"
 4. คลิกลิงก์แก้ไข
 5. เลือกว่าคุณต้องการแปลเป็นภาษาใด
 6. คลิกบันทึก

ตอนนี้เมื่อคุณชี้เคอร์เซอร์ไปที่คำใดๆ บนหน้าเว็บ คำแปลก็จะปรากฏขึ้น

ดูภาษาต่างๆ ของ "การแปลศัพท์"
 • ภาษาอัลบาเนีย
 • ภาษาอาหรับ
 • ภาษาอาร์เมเนีย
 • ภาษาอาร์เซอรืไบจัน
 • ภาษาเบงกาลี
 • ภาษาบอสเนีย
 • ภาษาบัลแกเรีย
 • ภาษาคาตาลัน (สเปน)
 • ภาษาจีน (ตัวย่อ)
 • ภาษาจีน (ตัวเต็ม)
 • ภาษาโครเอเชีย
 • ภาษาเช็ก
 • ภาษาเดนมาร์ก
 • ภาษาดัตช์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาเอสโทเนีย
 • ภาษาฟิลิปปินส์
 • ภาษาฟินแลนด์
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษากาลิเชียน
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษากรีก
 • ภาษาฮิบรู
 • ภาษาฮินดู
 • ภาษาฮังกาเรียน
 • ภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษาอิตาเลียน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาละติน
 • ภาษาลัทเวีย
 • ภาษาลิทัวเนีย
 • ภาษามัลทีส
 • ภาษานอร์เวย์
 • ภาษาเปอร์เซีย
 • ภาษาโปแลนด์
 • ภาษาโปรตุเกส
 • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
 • ภาษาโรมาเนีย
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาเซอร์เบีย
 • ภาษาสโลวัก
 • ภาษาสโลเวเนีย
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาสวีเดน
 • ภาษาไทย
 • ภาษาตุรกี
 • ภาษายูเครน
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษายิดดิช

ปิด "การแปลศัพท์"

 1. ที่ด้านขวาของ Toolbar ให้คลิกเครื่องมือ
 2. ที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง ให้คลิกแท็บเครื่องมือ
 3. ในส่วน "แปล" ที่อยู่ใกล้ด้านล่าง ให้คลิกแก้ไข
 4. ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก "แปลศัพท์เป็นภาษาอื่นๆ"
 5. คลิกบันทึก

ตอนนี้คำแปลจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณชี้ไปที่คำต่างๆ

แปลหน้าเว็บทั้งหน้า

นอกจากนี้คุณยังสามารถแปลหน้าเว็บทั้งหน้าได้โดยใช้ Google Toolbar

เปลี่ยนภาษาของ Toolbar

คุณสามารถค้นหาในภาษาอื่นหรือเปลี่ยนภาษาของข้อความที่ปรากฏบน Toolbar ได้ เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของ Toolbar

บทความนี้มีประโยชน์ไหม