Prekladač

Ak na ľubovoľné slovo na webových stránkach umiestnite kurzor myši, funkcia Prekladač toto slovo preloží. Môžete tiež okamžite preložiť celé webové stránky. Ak chcete zobraziť zoznam jazykov dostupných na preklad, navštívte stránky služby Prekladač Google.

Povolenie alebo zakázanie funkcie Prekladač

  1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na ikonu kľúča kľúč.
  2. Na karte Nástroje začiarknite políčko Preklad (alebo jeho začiarknutie zrušte).
  3. Kliknite na odkaz Upraviť a vyberte jazyk prekladu.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Automatický preklad webových stránok

Ak chcete preložiť stránky, kliknite na tlačidlo Preložiť Preložiť. Prečítajte si viac informácií o prekladacom paneli a automatickom preklade webových stránok.