Μετάφραση

Όταν ο δείκτης του ποντικιού σας περνάει πάνω από μία λέξη σε μία ιστοσελίδα, η λειτουργία Μετάφραση μεταφράζει τη λέξη. Μπορείτε επίσης να μεταφράσετε στιγμιαία ολόκληρες ιστοσελίδες. Για να δείτε μια λίστα των γλωσσών που στις οποίες διατίθεται η λειτουργία μετάφρασης, επισκεφτείτε τη Μετάφραση Google.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας "Μετάφραση"

  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Toolbar με το κλειδί κλειδί.
  2. Στην καρτέλα Εργαλεία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου (ή καταργήστε την επιλογή του) "Μετάφραση".
  3. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επεξεργασία για να επιλέξετε τη γλώσσα μετάφρασης.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μετάφραση ιστοσελίδων αυτόματα

Κάντε κλικ στο κουμπί Μετάφραση Μετάφραση για να μεταφράσετε σελίδες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη γραμμή μετάφρασης και την αυτόματη μετάφραση ιστοσελίδων.