Upozornenia Google+

Ak používate službu Google+, Panel s nástrojmi Google vám umožní zobraziť upozornenia služby Google+ z akéhokoľvek miesta na webe. Na Paneli s nástrojmi sa pri každom prihlásení do účtu služby Google+ automaticky zobrazí tlačidlo upozornenia. Ak nie ste používateľom služby Google+ alebo ste odhlásený/-á zo svojho účtu, tlačidlo upozornenia bude skryté.

Zakaždým, keď dostanete nové upozornenie na nedávnu aktivitu v službe Google+, farba tlačidla sa zmení na červenú a zobrazí sa počet všetkých neprečítaných upozornení. Ak chcete zobraziť súhrn upozornení, kliknite na tlačidlo upozornenia. V ponuke upozornenia môžete vykonať nasledovné akcie:

  • Zobraziť ďalšie podrobnosti kliknutím na konkrétne upozornenie.
  • Vykonať akciu v rámci upozornení, napríklad okomentovať príspevok alebo pridať niekoho do kruhu.
  • Zobraziť viac upozornení kliknutím na tlačidlo Novšie a Staršie. Ak chcete prejsť do služby Google+ a zobraziť všetky upozornenia, kliknite na tlačidlo Zobraziť všetky.

Povolenie a zakázanie funkcie Upozornenia

  1. Na Paneli s nástrojmi kliknite na ikonu kľúča kľúč.
  2. Na karte Nástroje začiarknite políčko Upozornenia služby Google+ (alebo jeho začiarknutie zrušte).
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.