Moja lokacija

Moja lokacija nudi korisnije rezultate lokalnog pretraživanja na Googleu kada su informacije dostupne. Primjerice, ako dijelite svoju lokaciju s nekom web-lokacijom koja se specijalizirala za ocjenjivanje restorana, ta web-lokacija može prilagoditi prikaz i prikazati vam recenzije restorana u vašoj blizini.

Savjet: posjetite Google karte i iznad klizača za zumiranje kliknite gumb Moja lokacija. Kliknite Dopusti jednom ako usluzi Google karte dajete dozvolu za upotrebu vaše lokacije, a karta će se centrirati na vašu približnu lokaciju ako je dostupna.

Omogućavanje ili onemogućavanje Moje lokacije

Značajka Moja lokacija prema zadanim je postavkama isključena. Da biste omogućili Moju lokaciju, slijedite upute u nastavku:

  1. Kliknite ikonu francuskog ključa francuski ključ na Alatnoj traci.
  2. Na kartici Alati uključite (ili isključite) potvrdni okvir "Moja lokacija" Moja lokacija omogućena.
  3. Kliknite Spremi.

Tu značajku također možete onemogućiti za određenu web-lokaciju:

  1. Kliknite ikonu u obliku francuskog ključa francuski ključ na Alatnoj traci.
  2. Na kartici Alati kliknite vezu Uredi pored potvrdnog okvira "Moja lokacija".
  3. Odaberite web-lokaciju koju želite ukloniti s popisa.
  4. Kliknite Ukloni web-lokaciju.

Napomena: kada je Moja lokacija omogućena, možda će se prikazivati zahtjevi za dijeljenje vaše lokacije s određenim web-lokacijama. Da biste zaustavili prikazivanje tih zahtjeva, kliknite Opcije za tu web-lokaciju > Uvijek dopusti.

Točnost

Kada upotrebljavate Moju lokaciju, pristupne točke obližnjih Wi-Fi mreža šalju podatke pomoću kojih se utvrđuje vaša približna lokacija. Točnost i pokrivenost ovise o lokaciji. Alatna traka sprema vašu posljednju lokaciju u memoriju preglednika kako bi je web-lokacije lako dohvatile. Ti se podaci periodički ažuriraju; učestalost tih ažuriranja ovisi o promjenama podataka mreže za vašu lokaciju tako da lokacija ponekad može biti netočna.