Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Dịch từ và kiểm tra lỗi chính tả

Bạn có thể sử dụng Thanh công cụ để dịch từ và kiểm tra lỗi chính tả.

Dịch từ

Bạn có thể trỏ con trỏ vào một từ để dịch ngay từ đó.

 1. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt trên Thanh công cụ.
 2. Nhấp vào Công cụ.
 3. Chọn Dịch.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch sang.
 6. Nhấp vào Lưu.

Làm theo các bước bên trên và bỏ chọn Dịch để tắt.

Dịch từ sang các ngôn ngữ sau
 • Tiếng Albania
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Armenia
 • Tiếng Azerbaijan
 • Tiếng Bengali
 • Tiếng Bosnia
 • Tiếng Bungary
 • Tiếng Catalan (Tây Ban Nha)
 • Tiếng Trung (Giản thể)
 • Tiếng Trung (Phồn thể)
 • Tiếng Croatia
 • Tiếng Séc
 • Tiếng Đan Mạch
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Estonia
 • Tiếng Philipin
 • Tiếng Phần Lan
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Galic
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Do Thái
 • Tiếng Hindi
 • Tiếng Hungary
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Latinh
 • Tiếng Latvia
 • Tiếng Lithuania
 • Tiếng Malta
 • Tiếng Na Uy
 • Tiếng Ba Tư
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)
 • Tiếng Rumani
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Serbia
 • Tiếng Slovak
 • Tiếng Slovenia
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiếng Ukraina
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Yiddish

Dịch trang web

Translate webpages with Google Toolbar (0:26)

Instantly translate a webpage using the Translate button.

Bạn cũng có thể dịch trang web.

 1. Truy cập vào trang web có ngôn ngữ khác với ngôn ngữ Thanh công cụ. Thanh dịch sẽ hiển thị ở gần đầu trang.
 2. Nhấp vào Dịch ở bên phải của thanh dịch.

Nếu bạn muốn bật tính năng tự động dịch trang web, hãy chọn Luôn dịch [ngôn ngữ] trên thanh dịch ở đầu trang.

Nếu bạn không thấy thanh dịch, hãy nhấp vào Dịch trong Thanh công cụ Dịch

Dưới đây là một số thao tác khác mà bạn có thể thực hiện:

 • Để quay lại ngôn ngữ gốc, nhấp vào Hiển thị ngôn ngữ gốc.
 • Nếu không muốn dịch một trang, bạn hãy nhấp vào "x" ở phía bên phải của thanh dịch để đóng thanh này.
Tắt tính năng dịch trang web
 1. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt trên Thanh công cụ.
 2. Nhấp vào Công cụ.
 3. Trong phần "Dịch", nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Bỏ chọn Cung cấp bản dịch của trang khi trang web không phải bằng [ngôn ngữ].
 5. Nhấp vào Lưu.

Cách tắt tính năng dịch trang tự động:

 1. Trong phần "Dịch", nhấp vào Chỉnh sửa.
 2. Trong "Tùy chọn dịch tự động”, chọn ngôn ngữ mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Xóa tùy chọn > Lưu.

Kiểm tra lỗi chính tả

Bạn có thể sửa lỗi chính tả trong khi viết trên các trang web khác nhau.

 1. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt trên Thanh công cụ.
 2. Nhấp vào Công cụ.
 3. Chọn Kiểm tra lỗi chính tả Kiểm tra lỗi chính tả
 4. Nhấp vào Lưu.

Để tắt kiểm tra lỗi chính tả, hãy làm theo các bước ở trên và bỏ chọn Kiểm tra lỗi chính tả.

Kiểm tra lỗi chính tả

 1. Nhập các từ vào biểu mẫu, email hoặc diễn đàn.
 2. Nhấp vào Kiểm tra lỗi chính tả Kiểm tra lỗi chính tả trên Thanh công cụ.

Lỗi chính tả được gạch dưới bằng màu đỏ. Để dừng kiểm tra lỗi chính tả, hãy nhấp lại vào nút Kiểm tra lỗi chính tả.

Thay đổi ngôn ngữ kiểm tra lỗi chính tả
 1. Nhấp vào mũi tên bên cạnh Kiểm tra lỗi chính tả  Kiểm tra lỗi chính tả trên Thanh công cụ.
 2. Chọn Chọn ngôn ngữ.
 3. Chọn ngôn ngữ của bạn.

Để đặt sao cho Thanh công cụ phát hiện ra ngôn ngữ kiểm tra lỗi chính tả của bạn, hãy làm theo các bước ở trên và chọn Tự động.

Ngôn ngữ kiểm tra lỗi chính tả

 • Tiếng Đan Mạch
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Phần Lan
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thụy Điển

Tìm hiểu cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ của Thanh công cụ.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?