Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Dịch và kiểm tra lỗi chính tả trên các trang web

Bạn có thể dịch các từ hoặc trang và kiểm tra lỗi chính tả trong khi nhập văn bản trên một trang.

Dịch trang

 1. Chuyển đến trang web mà bạn muốn dịch.
 2. Trên Thanh công cụ của Google, nhấp vào Dịch.
 3. Trong thanh bên dưới thanh công cụ, chọn ngôn ngữ để dịch trang này sang.

Dịch các từ trên trang

Bước 1: Đảm bảo rằng bạn đã bật dịch từ riêng lẻ

 1. Trên Thanh công cụ của Google, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
 2. Nhấp vào Công cụ.
 3. Chọn Dịch.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Chọn ngôn ngữ để dịch sang.
 6. Nhấp vào Lưu.

Bước 2: Dịch các từ

 1. Chuyển đến trang web mà bạn muốn dịch.
 2. Trỏ vào một từ không có trong ngôn ngữ hiện tại của bạn để xem bản dịch.

Kiểm tra lỗi chính tả

Bạn có thể sửa lỗi chính tả trong khi viết trên các trang web khác nhau.

Bước 1: Bật kiểm tra lỗi chính tả

 1. Trên Thanh công cụ của Google, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
 2. Nhấp vào Công cụ.
 3. Chọn Kiểm tra lỗi chính tả.
 4. Nhấp vào Lưu.

Bước 2: Kiểm tra lỗi chính tả

 1. Trên Thanh công cụ của Google, nhấp vào Kiểm tra lỗi chính tả Kiểm tra lỗi chính tả.
 2. Để thay đổi ngôn ngữ kiểm tra lỗi chính tả, nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống tiếp đến Chọn ngôn ngữ.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?