Dịch và kiểm tra lỗi chính tả trên các trang web

Bạn có thể dịch các từ hoặc trang và kiểm tra lỗi chính tả trong khi nhập văn bản trên một trang.

Chọn ngôn ngữ

Trước khi có thể dịch các từ hoặc trang, bạn cần chọn một ngôn ngữ để dịch sang.

 1. Trên Thanh công cụ của Google, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
 2. Nhấp vào Công cụ.
 3. Chọn Dịch.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Chọn ngôn ngữ để dịch sang.
 6. Nhấp vào Lưu.

Dịch trang

Sau khi chọn một ngôn ngữ, bạn có thể dịch toàn bộ trang hay chỉ các từ trên trang đó.

 • Để dịch toàn bộ trang, chuyển tới Thanh công cụ của Google và nhấp vào Dịch.
 • Trỏ vào một từ không có trong ngôn ngữ hiện tại của bạn để xem bản dịch.

Kiểm tra lỗi chính tả

Bạn có thể sửa lỗi chính tả trong khi viết trên các trang web khác nhau.

Bước 1: Bật kiểm tra lỗi chính tả

 1. Trên Thanh công cụ của Google, nhấp vào Tùy chọn Tùy chọn.
 2. Nhấp vào Công cụ.
 3. Chọn Kiểm tra lỗi chính tả.
 4. Nhấp vào Lưu.

Bước 2: Kiểm tra lỗi chính tả

 1. Trên Thanh công cụ của Google, nhấp vào Kiểm tra Kiểm tra.
 2. Để thay đổi ngôn ngữ kiểm tra lỗi chính tả, nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống tiếp đến Chọn ngôn ngữ.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?