ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

แปลศัพท์และตรวจสอบการสะกด

คุณสามารถใช้ Toolbar เพื่อแปลศัพท์และตรวจสอบการสะกดได้

แปลศัพท์

คุณสามารถวางเคอร์เซอร์เหนือคำเพื่อแปลได้ทันที

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า บน Toolbar
 2. คลิกเครื่องมือ
 3. คลิกแปล
 4. คลิกแก้ไข
 5. เลือกภาษาปลายทาง
 6. คลิกบันทึก

หากต้องการปิดใช้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านบน แล้วยกเลิกการเลือกแปล

แปลศัพท์เป็นภาษาต่อไปนี้
 • ภาษาแอลเบเนีย
 • ภาษาอาหรับ
 • ภาษาอาร์เมเนีย
 • ภาษาอาร์เซอร์ไบจัน
 • ภาษาเบงกาลี
 • ภาษาบอสเนีย
 • ภาษาบัลแกเรีย
 • ภาษาคาตาลัน (สเปน)
 • ภาษาจีน (ตัวย่อ)
 • ภาษาจีน (ตัวเต็ม)
 • ภาษาโครเอเชีย
 • ภาษาเช็ก
 • ภาษาเดนมาร์ก
 • ภาษาดัตช์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาเอสโตเนีย
 • ภาษาฟิลิปปินส์
 • ภาษาฟินแลนด์
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษากาลิเชียน
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษากรีก
 • ภาษาฮิบรู
 • ภาษาฮินดี
 • ภาษาฮังการี
 • ภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาละติน
 • ภาษาลัตเวีย
 • ภาษาลิทัวเนีย
 • ภาษามอลตา
 • ภาษานอร์เวย์
 • ภาษาเปอร์เซีย
 • ภาษาโปแลนด์
 • ภาษาโปรตุเกส
 • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
 • ภาษาโรมาเนีย
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาเซอร์เบีย
 • ภาษาสโลวัก
 • ภาษาสโลเวเนีย
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาสวีเดน
 • ภาษาไทย
 • ภาษาตุรกี
 • ภาษายูเครน
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษายิดดิช

แปลหน้าเว็บ

Translate webpages with Google Toolbar (0:26)

Instantly translate a webpage using the Translate button.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแปลหน้าเว็บได้

 1. ไปยังหน้าเว็บที่ใช้ภาษาอื่นซึ่งไม่ใช่ภาษาใน Toolbar ของคุณ แถบการแปลจะปรากฏขึ้นใกล้ๆ ด้านบนของหน้านั้น
 2. คลิกแปลที่ด้านขวาของแถบการแปล

หากต้องการเปิดการแปลหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ โปรดเลือกแปล [ภาษา] ทุกครั้งในแถบการแปลที่ด้านบนของหน้า

หากไม่เห็นแถบการแปล ให้คลิกแปลใน Toolbar แปล

คุณสามารถทำสิ่งอื่นๆ ได้อีกดังต่อไปนี้

 • หากต้องการกลับไปดูภาษาต้นฉบับ ให้คลิกแสดงต้นฉบับ
 • หากไม่ต้องการแปลหน้าเว็บ ให้คลิก "x" ที่ด้านขวาของแถบการแปลเพื่อปิดแถบนั้น
ปิดการแปลหน้าเว็บ
 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า บน Toolbar
 2. คลิกเครื่องมือ
 3. ในส่วน "แปล" ให้คลิกแก้ไข
 4. ยกเลิกการเลือกเสนอการแปลหน้าเว็บเมื่อหน้าเว็บไม่ได้เป็น[ภาษา]
 5. คลิกบันทึก

วิธีปิดการแปลหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ

 1. ในส่วน "แปล" ให้คลิกแก้ไข
 2. ใน "ค่ากำหนดการแปลอัตโนมัติ" ให้เลือกภาษาที่ต้องการนำออก
 3. คลิกนำค่ากำหนดออก > บันทึก

การตรวจตัวสะกด

คุณสามารถแก้คำที่สะกดผิดระหว่างที่พิมพ์บนหน้าเว็บได้

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า บน Toolbar
 2. คลิกเครื่องมือ
 3. เลือกตรวจตัวสะกด ตรวจตัวสะกด
 4. คลิกบันทึก

หากต้องการปิดการตรวจตัวสะกด ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนแล้วยกเลิกการเลือกตรวจตัวสะกด

การตรวจตัวสะกด

 1. พิมพ์ข้อความลงในแบบฟอร์ม อีเมล หรือฟอรัม
 2. คลิกตรวจตัวสะกด ตรวจตัวสะกด บน Toolbar

จะมีเส้นสีแดงอยู่ใต้คำที่สะกดผิด หากต้องการหยุดตรวจตัวสะกด ให้คลิกปุ่มตรวจตัวสะกดอีกครั้ง

เปลี่ยนภาษาในการตรวจตัวสะกด
 1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก "ตรวจตัวสะกด" ตรวจตัวสะกด บน Toolbar
 2. คลิกเลือกภาษา
 3. เลือกภาษาที่ต้องการ

หากต้องการให้ Toolbar ตรวจหาภาษาที่จะตรวจตัวสะกด ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนแล้วเลือกอัตโนมัติ

ภาษาที่ใช้การตรวจตัวสะกดได้

 • ภาษาเดนมาร์ก
 • ภาษาดัตช์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฟินแลนด์
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาโปแลนด์
 • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาสวีเดน

เรียนรู้วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของ Toolbar

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร