แปลภาษาและตรวจตัวสะกดในหน้าเว็บ

คุณสามารถแปลคำหรือหน้าเว็บและตรวจตัวสะกดระหว่างที่ป้อนข้อความในหน้าได้

เลือกภาษา

ก่อนแปลคำหรือหน้า คุณจะต้องเลือกภาษาปลายทาง

 1. บน Google Toolbar ให้คลิก "ตัวเลือก" ตัวเลือก
 2. คลิกเครื่องมือ
 3. คลิกแปล
 4. คลิกแก้ไข
 5. เลือกภาษาปลายทาง
 6. คลิกบันทึก

แปลหน้าเว็บ

หลังจากเลือกภาษา คุณสามารถแปลทั้งหน้าหรือเพียงคำในหน้า

 • หากต้องการแปลทั้งหน้า ให้ไปที่ Google Toolbar และคลิกแปลภาษา
 • หากต้องการแปลคำที่ไม่ใช่ภาษาปัจจุบันของคุณ ให้ชี้ที่คำ

การตรวจตัวสะกด

คุณสามารถแก้คำที่สะกดผิดระหว่างที่พิมพ์ในหน้าเว็บต่างๆ ได้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตรวจตัวสะกด

 1. บน Google Toolbar ให้คลิก "ตัวเลือก" ตัวเลือก
 2. คลิกเครื่องมือ
 3. เลือกตรวจตัวสะกด
 4. คลิกบันทึก

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจตัวสะกด

 1. คลิก "ตรวจสอบ" ตรวจสอบ ใน Google Toolbar
 2. หากต้องการเปลี่ยนภาษาในการตรวจตัวสะกด ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น เลือกภาษา
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร