ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

แปลภาษาและตรวจตัวสะกดในหน้าเว็บ

คุณสามารถแปลคำหรือหน้าเว็บและตรวจตัวสะกดระหว่างที่ป้อนข้อความในหน้าได้

แปลหน้าเว็บ

 1. ไปที่หน้าที่คุณต้องการแปล
 2. บน Google Toolbar คลิกแปลภาษา
 3. ในแถบใต้ Toolbar ให้เลือกภาษาปลายทาง

แปลคำในหน้าเว็บ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าการแปลคำศัพท์แต่ละคำเปิดอยู่

 1. บน Google Toolbar ให้คลิก "ตัวเลือก" ตัวเลือก
 2. คลิกเครื่องมือ
 3. คลิกแปล
 4. คลิกแก้ไข
 5. เลือกภาษาปลายทาง
 6. คลิกบันทึก

ขั้นตอนที่ 2: แปลคำ

 1. ไปที่หน้าเว็บที่คุณต้องการแปล
 2. ชี้คำที่ไม่ใช่ภาษาปัจจุบันของคุณเพื่อดูคำแปล

ตรวจตัวสะกด

คุณสามารถแก้คำที่สะกดผิดระหว่างที่พิมพ์ในหน้าเว็บต่างๆ ได้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตรวจตัวสะกด

 1. บน Google Toolbar ให้คลิก "ตัวเลือก" ตัวเลือก
 2. คลิกเครื่องมือ
 3. เลือกตรวจตัวสะกด
 4. คลิกบันทึก

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจตัวสะกด

 1. บน Google Toolbar ให้คลิก "ตรวจตัวสะกด" ตรวจตัวสะกด
 2. หากต้องการเปลี่ยนภาษาในการตรวจตัวสะกด ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น เลือกภาษา
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร