Översättningsfältet

När du besöker en webbsida som är på ett annat språk än ditt Verktygsfält, visas översättningsfältet upptill i webbläsarfönstret. Du får frågan om du vill översätta sidan. Klicka på Översätt för att översätta sidan, eller klicka på knappen Översättöversätt i Verktygsfältet. Klicka på Visa original eller på krysset om du vill stänga översättningsfältet och visa den ursprungliga webbsidan. Om du ändrar språk för översättning kommer Google Verktygsfält ihåg dina språkinställningar och använder dem vid framtida översättningar.

Om du använder Översätt ofta kan du välja att översätta sidor automatiskt. Om du till exempel klickar på Översätt alltid franska när du besöker en fransk sida översätts alla franska webbsidor som du besöker i framtiden genom att innehållet skickas till Google. Du kan uppdatera dina automatiska översättningsinställningar i fönstret Inställningar för verktygsfält genom att klicka på skiftnyckelikonen skiftnyckel.

Aktivera eller inaktivera automatisk sidöversättning

  1. Klicka på skiftnyckelikonen skiftnyckel i verktygsfältet.
  2. På fliken Verktyg klickar du på länken Redigera i avsnittet Översätt.
  3. Markera (eller avmarkera) kryssrutan Erbjud sidöversättning
  4. Klicka på Spara.

Läs om hur du aktiverar eller inaktiverar funktionen Översätt{ eller ändrar språk i Verktygsfält.