Översätta webbsidor

Du kan omedelbart översätta hela webbsidor med Google Verktygsfält.

 1. Besök en webbsida på ett annat språk än verktygsfältet. Ett översättningsfält visas längst upp på sidan.
 2. Klicka på den gråa översättningsknappen till höger om översättningsfältet.

Hittar du inte översättningsfältet? Klicka på Översätt i verktygsfältet

Här är några andra saker du kan göra:

 • Om du har översatt en sida och vill återgå till originalet klickar du på Visa original.
 • Om du inte vill översätta en sida klickar du på X till höger om översättningsfältet, så stängs det.

Inaktivera översättning av webbsidor

Om du inte vill att Google ska erbjuda översättning av webbsidor kan du inaktivera översättningsfältet. Du kan aktivera det igen när du vill.

 1. På höger sida av verktygsfältet klickar du på skiftnyckeln
 2. Klicka på fliken Verktyg till vänster i fönstret.
 3. Längst ned i avsnittet Översätt klickar du på Redigera.
 4. Om du vill inaktivera översättningsfältet avmarkerar du rutan längst ned bredvid Erbjud översättning av sidor när en webbsida inte är på [språk]. Om du vill aktivera fältet på nytt markerar du rutan.
 5. Klicka på Spara.

När du besöker webbsidor som inte är på ditt språk visas inte översättningsfältet.

Översätt webbsidor automatiskt

Om du regelbundet besöker webbsidor som behöver översättas kan det vara en bra idé att aktivera det automatiska översättningsverktyget i Verktygsfält. På så sätt kan alla sidor som du besöker automatiskt översättas till ditt språk.

Aktivera automatisk sidöversättning

 1. Besök en sida som är på ett annat språk än verktygsfältet. Ett översättningsfält visas längst upp på sidan.
 2. Klicka på den gråa översättningsknappen till höger om översättningsfältet.
 3. När sidan är översatt markerar du rutan bredvid Översätt alltid [språk] i översättningsfältet längst upp på sidan.

Nästa gång du besöker en sida på det språket översätts den automatiskt till verktygsfältets språk.

Hittar du inte översättningsfältet? Klicka på Översätt i verktygsfältet

Inaktivera automatisk sidöversättning

 1. På höger sida av verktygsfältet klickar du på skiftnyckeln
 2. Öppna fliken Verktyg.
 3. Klicka på Redigera i avsnittet Översätt.
 4. Markera de språk du vill ta bort i rutan Inställningar för maskinöversättning.
 5. Klicka på Ta bort inställningar.
 6. Klicka på Spara.
Translate webpages with Google Toolbar (0:26)

Instantly translate a webpage using the Translate button.

Relaterade ämnen