Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Preklad slov a kontrola pravopisu

Pomocou Panela s nástrojmi môžete prekladať slová a kontrolovať pravopis.

Preklad slov

Môžete nastaviť, aby sa slová okamžite prekladali po tom, keď na ne ukážete kurzorom myši.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia.
 2. Kliknite na položku Nástroje.
 3. Začiarknite políčko Preklad.
 4. Kliknite na položku Upraviť.
 5. Vyberte jazyk, do ktorého chcete prekladať.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, vráťte sa do predchádzajúcej ponuky a zrušte začiarknutie políčka Preklad.

Slová je možné prekladať do nasledujúcich jazykov:
 • albánčina
 • arabčina
 • arménčina
 • azerbajdžančina
 • bengálčina
 • bosniančina
 • bulharčina
 • katalánčina (Španielsko)
 • čínština (zjednodušená)
 • čínština (tradičná)
 • chorvátčina
 • čeština
 • dánčina
 • holandčina
 • angličtina
 • estónčina
 • filipínčina
 • fínčina
 • francúzština
 • galicíjčina
 • nemčina
 • gréčtina
 • hebrejčina
 • hindčina
 • maďarčina
 • indonézština
 • taliančina
 • japončina
 • kórejčina
 • latinčina
 • lotyština
 • litovčina
 • maltčina
 • nórčina
 • perzština
 • poľština
 • portugalčina
 • brazílska portugalčina
 • rumunčina
 • ruština
 • srbčina
 • slovenčina
 • slovinčina
 • španielčina
 • švédčina
 • thajčina
 • turečtina
 • ukrajinčina
 • vietnamčina
 • jidiš

Preklad webových stránok

Translate webpages with Google Toolbar (0:26)

Instantly translate a webpage using the Translate button.

Môžete tiež prekladať webové stránky.

 1. Prejdite na webovú stránku v inom jazyku, ako je jazyk Panela s nástrojmi. V hornej časti stránky sa zobrazí panel prekladu.
 2. V pravej časti panela prekladu kliknite na možnosť Preklad.

Ak chcete zapnúť automatický preklad webových stránok, na paneli prekladu v hornej časti stránky začiarknite políčko Vždy prekladať [jazyk].

Ak sa panel prekladu nezobrazuje, kliknite na Paneli s nástrojmi na možnosť PrekladPrekladač

Môžete tiež vykonať niekoľko ďalších akcií:

 • Ak chcete zobraziť pôvodný jazyk, kliknite na možnosť Zobraziť originál.
 • Ak stránku preložiť nechcete, zavrite panel prekladu kliknutím na tlačidlo „x“ na pravej strane.
Vypnutie prekladu webových stránok
 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia.
 2. Kliknite na položku Nástroje.
 3. V časti Preklad kliknite na položku Upraviť.
 4. Zrušte začiarknutie políčka Ponúknuť preklad stránky, ak nie je stránka v slovenčine.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vypnutie automatického prekladu stránok:

 1. V časti Preklad kliknite na položku Upraviť.
 2. V poli Predvoľby automatického prekladu vyberte jazyky, ktoré chcete odstrániť.
 3. Kliknite na položky Odstrániť predvoľbu > Uložiť.

Kontrola pravopisu

Pri zadávaní textu na rôznych webových stránkach môžete opravovať preklepy.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Nastavenia Nastavenia.
 2. Kliknite na položku Nástroje.
 3. Začiarknite políčko Kontrola pravopisu Kontrola pravopisu
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete kontrolu pravopisu vypnúť, prejdite späť do predchádzajúcej ponuky a začiarknutie políčka Kontrola pravopisu zrušte.

Kontrola pravopisu

 1. Zadajte text do formulára, e-mailovej správy alebo fóra.
 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na možnosť Kontrola pravopisu Kontrola pravopisu.

Pravopisné chyby budú podčiarknuté červenou farbou. Ak chcete kontrolu pravopisu vypnúť, kliknite znova na tlačidlo Skontrolovať.

Zmena jazyka kontroly pravopisu
 1. Na paneli s nástrojmi kliknite vedľa položky Kontrola pravopisu Kontrola pravopisu na šípku.
 2. Zvoľte možnosť Vyberte jazyk.
 3. Vyberte jazyk.

Ak chcete, aby Panel s nástrojmi rozpoznal jazyk, v ktorom má vykonať kontrolu pravopisu, prejdite do predchádzajúcej ponuky a vyberte možnosť Automaticky.

Jazyky kontroly pravopisu

 • dánčina
 • holandčina
 • angličtina
 • fínčina
 • francúzština
 • nemčina
 • taliančina
 • poľština
 • portugalčina (BR)
 • ruština
 • španielčina
 • švédčina

Informácie o zmene nastavení jazyka Panela s nástrojmi