Preklad webových stránok a kontrola pravopisu

Môžete prekladať slová alebo stránky a počas zadávania textu si tiež nechať skontrolovať pravopis.

Výber jazyka

Slová a stránky môžete prekladať až po výbere jazyka, do ktorého chcete prekladať.

 1. Na Paneli s nástrojmi Google kliknite na položku Možnosti Možnosti.
 2. Kliknite na položku Nástroje.
 3. Začiarknite políčko Preklad.
 4. Kliknite na možnosť Upraviť.
 5. Vyberte jazyk, do ktorého chcete prekladať.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Preklad stránky

Po výbere jazyka môžete preložiť celú stránku alebo len určité slová na tejto stránke.

 • Ak chcete preložiť celú stránku, prejdite do Panela s nástrojmi Google a kliknite na položku Preložiť.
 • Ak chcete zobraziť preklad určitého slova v cudzom jazyku, umiestnite naň kurzor.

Kontrola pravopisu

Pri zadávaní textu na rôznych webových stránkach môžete opravovať preklepy.

1. krok: Zapnite kontrolu pravopisu

 1. Na Paneli s nástrojmi Google kliknite na položku Možnosti Možnosti.
 2. Kliknite na položku Nástroje.
 3. Začiarknite políčko Kontrola pravopisu.
 4. Kliknite na možnosť Uložiť.

2. krok: Skontrolujte pravopis

 1. V Paneli s nástrojmi Google kliknite na položku Skontrolovať Začiarknutie.
 2. Ak chcete zmeniť jazyk kontroly pravopisu, kliknite na šípku nadol Šípka nadol a potom Vybrať jazyk.